Prvi ciklus - oglasna ploča

Septembarski rok (NPP) akademska 2016/17. godina

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET  U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
STUDENTSKA SLUŽBA
30.08.2017. god.


Obavijest
Zbog stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju od  1. septembra 2017. godine (objavljenog  u Službenom listu Kantona  Sarajevo dana 24. avgusta 2017. godine (godina XXII- broj 33)  od 1. septembra 2017. godine došlo je do promjena nekih termin za ispite

Septembarski rok
akademska 2016/17. godina 

TEOLOŠKI   SMJER
I SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Terminologija tefsira

09.09.2017. g. u  09:00  sati

2.

Terminologija hadisa

05.09.2017. g. u  14:00  sati

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

 

11.09.2017. g. u  09:00  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

07.09.2017. g. u  09:00  sati

5.

Arapski jezik I

06.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Etika

09.09.2017. g. u  11:00  sati

II SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Historija šerijatskog prava

16.09.2017. g. u 11:00  sati

2.

Uvod u filozofiju

13.09.2017. g. u  09:00    sati

3.

Uvod u studij religije

17.09.2017. g. u  11:00    sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) II

12.09.2017. g. u  09:00    sati

5.

Arapski jezik II

14.09.2017. g. u  09:00    sati

6.

Uvod u metodologiju istraživanja

12.09.2017. g. u  12:00    sati

III SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Rane škole kelama

11.09.2017. g. u  12:00  sati

2.

Historija i metodologija tefsira

09.09.2017. g. u  09:00  sati

3.

Uvod u studije  islamske kulture i civilizacije

05.09.2017. g. u  11:30  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III 

07.09.2017. g. u  11:00  sati

5.

Arapski jezik III

06.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Socijalna filozofija i filozofija kulture

07.09.2017. g. u  11:00  sati

7.

Etika

09.09.2017. g. u  11:00  sati

8.

Teološka antropologija
(izborni)

11.09.2017. g. u  12:00  sati

IV SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Uvod u tesavvuf

17.09.2017. g. u 11:00    sati

2.

Dimenzije sunneta

13.09.2017. g. u  09:00   sati

3.

Historija  islamske kulture i civilizacije I

16.09.2017. g. u  09:00    sati

4.

Usuli fikh
(Metodologija šerijatskog prava)

16.09.2017. g. u 13:30  sati

5.

Kira'et (Učenje Kur'ana) IV

12.09.2017. g. u  11:00    sati

6.

Arapski jezik IV

14.09.2017. g. u  09:00  sati

8.

Savremeni religijski pokreti
(Izborni predmet)

13.09.2017. g. u  12:00   sati

8.

Savremene fikhske teme
(Izborni predmet)

13.09.2017. g. u  12:00  sati

V  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Klasične  škole tefsira

11.09.2017. g. u  09:00  sati

2.

Hermenutika hadisa

06.09.2017. g. u  09:00  sati

3.

Kulturna historija BiH

06.09.2017. g. u  12:00  sati

4.

Teološka epistemologija

11.09.2017. g. u  12:00  sati

6.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

07.09.2017. g. u  09:00  sati

8.

Pedagogija

05.09.2017. g. u  14:00  sati

VI  SEMESTAR

 

6. SEMESTAR

Popravni ispit

1.

Savremene škole tefsira

14.09.2017. g. u  09:00  sati

2.

Šerijatsko personalno  pravo

14.09.2017. g. u  09:00  sati

3.

Historija islamske kulture i civilizacije II

16.09.2017. g. u  09:00    sati

4.

Historija filozofije III – Klasična islamska filozofija

12.09.2017. g. u  11:00  sati

5.

Izborni predmet –Arapska književnost

14.09.2017. g. u   11:00  sati

5.

Izborni predmet –Sunnetski koncept odgoja

13.09.2017. g. u  11:00   sati

6.

Izborni predmet –Praktikum

13.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

14.09.2017. g. u  11:00  sati

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Šiizam

11.09.2017. g. u  09:00  sati

2.

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo

06.09.2017. g. u  10:00  sati

3.

Islamsko vodstvo i govorništvo
(Imamet i hatabet)

05.09.2017. g. u u  14:00  sati

4.

Historijafilozofije IV – Moderna i savremenaislamskafilzofija

07.09.2017. g. u  12:00  sati

5.

Socijalna psihologija

11.09.2017. g. u  11:00  sati

6.

Rječnik Kur'ana

09.09.2017. g. u  11:00  sati

7.

Povijest tumačenja Kur'ana

09.09.2017. g. u  09:00  sati

VIII  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Islamsko djelovanje (Da'va)

11.09.2017. g. u  11:00  sati

2.

Metodologija hadisa

13.09.2017. g. u  11:00   sati

3.

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva

17.09.2017. g. u 09:00    sati

4.

Islamska umjetnost

14.09.2017. g. u  10:00  sati

5.

Didaktika sa metodikom vjerske nastave

14.09.2017. g. u  14:00  sati

6.

Izborni predmet –Praktikum

13.09.2017. g. u  09:00  sati

7.

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

14.09.2017. g. u  11:00  sati

ODSJEK  ZA ISLAMSKU VJERONAUKU  I  RELIGIJSKI ODGOJ
I SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Terminologija tefsira

09.09.2017. g. u  09:00  sati

2.

Terminologija hadisa

05.09.2017. g. u  14:00  sati

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

11.09.2017. g. u  09:00  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

07.09.2017. g. u  13:30  sati

5.

Arapski jezik I

06.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Uvod u šerijatsko pravo

07.09.2017. g. u  09:00  sati

II SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Teme  Kur'ana 

14.09.2017. g. u  11:00  sati

2.

Sira

13.09.2017. g. u  11:00   sati

3.

Kira'et (Učenje Kur'ana)  II

12.09.2017. g. u  09:00    sati

4.

Arapski jezik II

14.09.2017. g. u  09:00    sati

5.

Uvod u metodologiju istraživanja

12.09.2017. g. u  12:00    sati

6.

Engleski jezik I

11.09.2017. g. u  14:00    sati

III SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Teološka antropologija

11.09.2017. g. u  12:00  sati

2.

Uvod u studij islamske kulture i civilizacije

05.09.2017. g. u  11:30  sati

3.

Ibadat

07.09.2017. g. u  09:00  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III

07.09.2017. g. u  11:00  sati

5.

Arapski jezik III

06.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Etika
(izborni predmet)

09.09.2017. g. u  11:00  sati

IV SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Uvod u studij religije

17.09.2017. g. u  11:00    sati

2.

Pregled historije islamske kulture i civilizacije

12.09.2017. g. u  10:00    sati

3.

Savremene fikhske teme

13.09.2017. g. u  12:00  sati

4.

Arapski jezik IV

14.09.2017. g. u  09:00  sati

5.

Filozofija moralnog odgoja

13.09.2017. g. u  09:00    sati

6.

Dimenzije sunneta
(izborni predmet)

11.09.2017. g. u  09:00   sati

V  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Kur'anski  koncept odgoja

11.09.2017. g. u  09:00  sati

2.

Pedagogija

05.09.2017. g. u  14:00  sati

3.

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

11.09.2017. g. u  11:00  sati

4.

Teorije odgoja

06.09.2017. g. u 10:00  sati

5.

Osnovi sociologije obrazovanja

07.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Metodologija istraživanja u vjerskoj nastavi

07.09.2017. g. u  11:00  sati

7.

Hermeneutika hadisa

06.09.2017. g. u  09:00  sati

VI  SEMESTAR

 

6. SEMESTAR

Termin ispita

1.

Sunnetski koncept odgoja

13.09.2017. g. u  11:00   sati

2.

Razvojna psihologija

11.09.2017. g. u  11:00  sati

3.

Didaktika

14.09.2017. g. u   14:00  sati

4.

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju

17.09.2017. g. u 09:00  sati

5.

Pedagoška komunikologija

16.09.2016. g. u  09:00  sati

6.

Savremene škole tefsira
(izborni predmet)

14.09.2017. g. u  09:00  sati

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Kulturna historija BiH

12.09.2017. g. u  10:00  sati

2.

Religijska pedagogija

05.09.2017. g. u  14:00  sati

3.

Psihologija religioznosti

11.09.2017. g. u  11:00  sati

4.

Školska pedagogija

07.09.2017. g. u  09:00  sati

5.

Domski odgoj

06.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Metodika vjerske nastave I

11.09.2017. g. u  09:00  sati

7.

Povijest tumačenja Kur'ana

09.09.2017. g. u  09:00  sati

VIII  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Pedagoška psihologija

11.09.2017. g. u  11:00  sati

2.

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi

17.09.2017. g. u 09:00  sati

3.

Metodika religijskog odgoja

14.09.2017. g. u   14:00  sati

4.

Edukometrija

16.09.2017. g. u  11:00  sati

5.

Metodika vjerske nastave II

11.09.2017. g. u  09:00  sati

6.

Izborni predmet –Praktikum

13.09.2017. g. u  09:00  sati

7.

Izborni predmet –Stilistika Kur'ana

14.09.2017. g. u  11:00  sati

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
I SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Kira'et I

07.09.2017. g. u  13:30  sati

2.

Uvod u osnove  islamskog vjerovanja

11.09.2017. g. u  12:00  sati

3.

Uvod u šerijatsko pravo

07.09.2017. g. u  09:00  sati

4.

Uvod u hadis

05.09.2017. g. u  14:00  sati

5.

Fonetika i morfologija arapskog  jezika

06.09.2017. g. u  11:00  sati

6.

Uvod u studije  islamske civilizacije

05.09.2017. g. u  11:30  sati

II SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Ibadat

16.09.2017. g. u 11:00  sati

2.

Sira

13.09.2017. g. u  11:00   sati

3.

Uvod u tefsir

14.09.2017. g. u  09:00  sati

4.

Kira'et II

12.09.2017. g. u  09:00    sati

5.

Sintaksa arapskog  jezika

14.09.2016. g. u  11:00    sati

6.

Engleski jezik I

11.09.2017. g. u  14:00    sati

III SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Kira'et III

07.09.2017. g. u  13:30  sati

2.

Uvod u izučavanje kelama

11.09.2017. g. u  12:00  sati

3.

Ahlak

13.09.2017. g. u  09:00    sati

4.

Imamet

05.09.2017. g. u  14:00  sati

5.

Arapski  tekstovi

06.09.2017. g. u  11:00  sati

6.

Psihologija za imame

11.09.2017. g. u  11:00  sati

IV SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Kira'et  IV

12.09.2017. g. u  11:00    sati

2.

Dimenzije sunneta

11.09.2017. g. u  09:00   sati

3.

Šerijatsko porodično pravo

16.09.2017. g. u 11:00  sati

4.

Tematski  tefsir

14.09.2017. g. u  09:00  sati

5.

Hatabet i vaz

13.09.2017. g. u  11:00    sati

6.

Judaizam i kršćanstvo

17.09.2017. g. u  09:00    sati

V  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Savremene akaidske teme

06.09.2017. g. u  13:30  sati

2.

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo

07.09.2017. g. u  10:00  sati

3.

Pregled historije islama

05.09.2017. g. u  10:00    sati

4.

Pedagogija za imame

05.09.2017. g. u  14:00  sati

5.

Menadžment za imame

11.09.2017. g. u  10:00  sati

6.

Izborni poredmet

 

VI  SEMESTAR

 

Predmet

Termin ispita

1.

Historija BiH i Institucije IZ u BiH

12.09.2017. g. u  10:00    sati

2.

Imam i društvo:praktikum

13.09.2017. g. u  11:00   sati

3.

Da'va –islamska misija

11.09.2017. g. u 11:00  sati

4.

Metodika mektebske nastave

14.09.2017. g. u   14:00  sati

5.

Izborni predmet

 

6.

Izborni predmet

 

DRUGI TERMIN
U skladu sa  sa  Zakonom o visokom obrazovanju  objavljenom  u Službenom listu Kantona Sarajevo dana  24. 08.2017. Godine (godina XXII- broj 33)  član 64. Stav  6.  biće organiziran drugi  termin septembarskog roka. 
Ispiti će se moći prijaviti putem ISSS-a  u periodu 18.09-23.09.2017. godine.
Termini polaganja ispita
I ciklus studija


1.   

I godina

25.09.2017.g. u 09:00

2.   

II  godina

25.09.2017.g. u 12:00

3.   

III   godina

25.09.2017.g. u 14:00

4.   

IV godina

25.09.2017.g. u 14:00

 

Studentska služba

«
»