Prvi ciklus - oglasna ploča

Septembarski rok (SPP) akademska 2016/17. godina

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
UNIVERZITET U SARAJEVU
SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
DATUM: 30.08.2017. god.

Obavijest

Zbog stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju od  1. septembra 2017. godine (objavljenog  u Službenom listu Kantona  Sarajevo dana 24. avgusta 2017. godine (godina XXII- broj 33)  od 1. septembra 2017. godine došlo je do promjena nekih termin za ispite
DRUGI TERMIN

U skladu sa  sa  Zakonom o visokom obrazovanju  objavljenom  u Službenom listu Kantona Sarajevo dana  24. 08.2017. godine (godina XXII- broj 33)  član 64. Stav  6.  biće organiziran drugi  termin septembarskog roka (...U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit) . 
Ispiti će se moći prijaviti putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Termini polaganja ispita:

  1.  

III   godina

25.09.2017.g. u 14:00

  1.  

IV godina

25.09.2017.g. u 14:00

V semestar  Teološki smjer

PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Mehmed  Kico

06.09. 2017.g.
u 11: 00 h

HISTORIJA BIH

Doc. dr. Asim Zubčević

05.09. 2017.g.
u 09: 00 h

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

12.09. 2017.g.
u 11: 00 h

KLASIČNE ŠKOLE TEFSIRA

Prof. dr. Džemal Latić

13.09. 2017.g.
u 09: 30 h

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Zemir Sinanović

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

11.09. 2017.g.
u 09: 00 h

ŠERIJATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

07.09. 2017.g.
u 09: 00 h

V semestar  Smjer religijske pedagogije


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Mehmed  Kico

06.09. 2017.g.
u 11: 00 h

HISTORIJA BIH

Doc. dr. Asim Zubčević

05.09. 2017.g.
u 09: 00 h

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

12.09. 2017.g.
u 11: 00 h

PEDAGOGIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.09. 2017.g.
u 14: 00 h

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Zemir Sinanović

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Adnan Silajdžić

11.09. 2017.g.
u 09: 00 h

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

12.09. 2017.g.
u 14: 00 h

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
V semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

II termin

KIRAET  V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

12.09. 2017.g.
u 11: 00 h

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof. dr. Nedžad Grabus

11.09. 2017.g.
u 09: 00 h

ŠERIJATSKO NASLJ. I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

07.09. 2017.g.
u 09: 00 h

HISTORIJA BiH

Doc. dr. Asim Zubčević

05.09. 2017.g.
u 09: 00 h

AHLAK

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

ARAPSKI JEZIK – KONVERZACIJA II

Doc. dr. Amrudin Hajrić

06.09. 2017.g.
u 11: 00  h

INSTITUCIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

Doc. dr. Asim Zubčević

05.09. 2017.g.
u 09: 00 h

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

12.09. 2017.g.
u 14: 00 h

VI semestar  Teološki smjer


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

06.09. 2017.g.
u 09: 00 h

ISLAMSKE INSTITUCIJE

Doc. dr. Asim Zubčević

05.09. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof.dr. Nedžad Grabus

11.09. 2017.g.
u 09: 00 h

ŠERIJATSKO GRAĐANSKO I KRIVIČNO  PRAVO

Prof. dr. Enes Ljevaković

13.09. 2017.g.
u 12: 00 h

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Zemir Sinanović

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

VI semestar  Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta

Nastavnik/saradnik

 

I termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

06.09. 2017.g.
u 09: 00 h

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

11.09. 2017.g.
u 11: 00 h

SOCIOLOGIJA ODGOJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.09. 2017.g.
u 14: 00 h

METODIKA VJERSKE NASTAVE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.09. 2017.g.
u 14: 00 h

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Zemir Sinanović

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

VI semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I termin

KIRAET  VI

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

12.09. 2017.g.
u 11: 00 h

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI

Prof. dr. Samir Beglerović

11.09. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENE FIKHSKE TEME

Prof. dr. Enes Ljevaković

13.09. 2017.g.
u 12: 00 h

ISLAMSKA KULTURA  I CIVILIZACIJA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

05.09.2017. g.
u  11:30  sati

METODIKA VJERONAUKE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.09. 2017.g.
u 14: 00 h

PRAKTIKUM

Prof. dr. Mustafa Hasani

07.09. 2017.g.
u 09: 00 h

STILISTIKA KUR’ANA

Prof. dr. Džemal Latić

13.09. 2017.g.
u 09: 30 h

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH

Prof. dr. Enes Karić

09.09. 2017.g.
u 09: 00 h

VII semestar      Teološki smjer


Naziv predmeta
            VII semestar

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

SAVREMENE ŠKOLE TEFSIRA

Prof.dr. Enes Karić

09.09. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

06.09. 2017.g.
u 09: 00 h

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

12.09. 2017.g.
u 14: 00 h

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

09.09. 2017.g.
u 09: 00 h

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

12.09. 2017.g.
u 10: 00 h

VII semestar      Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

EDUKOMETRIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

05.09. 2017.g.
u 14: 00 h

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr. Orhan Bajrektarević

07.09. 2017.g.
u 12: 00 h

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

06.09. 2017.g.
u 09: 00 h

IMAMET I HATABET (izborni)

Doc.dr. hfz. Kenan Musić

12.09. 2017.g.
u 10: 00 h

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

12.09. 2017.g.
u 14: 00 h

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

09.09. 2017.g.
u 09: 00 h

VIII semestar  Teološki smjer


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

05.09.2017. g.
u  11:30  sati

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

09.09. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI (izborni)

Prof. dr. Samir Beglerović

11.09. 2017.g.
u 09: 00 h

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

07.09. 2017.g.
u 09: 00 h

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

13.09. 2017.g.
u 09: 30 h

VIII semestar Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

05.09.2017. g.
u  11:30  sati

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

09.09. 2017.g.
u 09: 00 h

SAVREMENE AKAIDSKE TEME (izborni)

Prof.dr. Nedžad Grabus

11.09. 2017.g.
u 09: 00 h

PRAKTIKUM

Prof. dr.  Mustafa Hasani

07.09. 2017.g.
u 09: 00 h

STILISTIKA KUR'ANA (izborni)

Prof. dr. Džemal Latić

13.09. 2017.g.
u 09: 30 h

«
»