Prvi ciklus - oglasna ploča

Početak kursa Arapskog jezika (05.10.2017.)

Fakultet islamskih nauka  Univerziteta u Sarajevu

Obavijest za  studente I  godine I  ciklusa akademske 2017/18. godine
Obavještavamo redovne i redovno-samofinansirajuće  studente
I godine I ciklusa u akademskoj 2017/18. godini.
da su obavezni  pohađati intenzivni kurs arapskog jezika.
Kurs će početi  5. septembra 2017. godine u 10:00 sati u prostorijama
Kulturnog centra „Kralj Fahd“.
Studenti su dužni biti u Centru u 09:45 sati.

«
»