Prvi ciklus - oglasna ploča

I CIKLUS -Plan ispitnih rokova u akademskoj 2017/2018. godini

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
29.09.2017. god.

I CIKLUS -Plan ispitnih rokova u akademskoj  2017/2018. godini
TEOLOŠKI   SMJER
I SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Terminologija tefsira

27.01.2018. g. u  09:00  sati

10.02.2018. u  09:00  sati

04.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

2.

Terminologija hadisa

24.01.2018. g. u  12:30  sati

07.02.2018. u  12:30  sati

05.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

 

25.01.2018. g. u  09:00  sati

08.02.2018. u  09:00  sati

06.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Arapski jezik I

22.01.2018. g. u  09:00  sati

05.02.2018. u  09:00  sati

01.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Etika

23.01.2018. g. u  12:30  sati

06.02.2018. u  12:30  sati

04.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

II SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Historija šerijatskog prava

28.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 09:00 sati

15.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  09:00  sati

2.

Uvod u filozofiju

30.06.2018. u 13:30 sati

12.07.2018. u 12:00 sati

12.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

3.

Uvod u studij religije

27.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 09:00 sati

13.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) II

26.06.2018. u 09:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Arapski jezik II

25.06.2018. u 09:00 sati

09.07.2018. u 09:00 sati

10.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Uvod u metodologiju istraživanja

30.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 11:00 sati

11.09.2018 . u  13:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

III SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Rane škole kelama

25.01.2018. g. u  11:00  sati

08.02.2018. u  11:00  sati

06.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

2.

Historija i metodologija tefsira

27.01.2018. g. u  11:00  sati

10.02.2018. u  11:00  sati

04.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

3.

Uvod u studije  islamske civilizacije

24.01.2018. g. u  10:00  sati

07.02.2018. u  10:00  sati

05.09.2018. u  10:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III 

23.01.2018. g. u  12:30  sati

06.02.2018. u  12:30  sati

03.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

5.

Arapski jezik III

22.01.2018. g. u  11:00  sati

05.02.2018. u  11:00  sati

01.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

6.

Engleski jezik

27.01.2018. g. u  12:30  sati

10.02.2018. u 12:30  sati

04.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

IV SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Uvod u sufizam (Tesavvuf)

27.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 11:00 sati

13.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

2.

Dimenzije sunneta

30.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 09:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

3.

Historija  islamske civilizacije I

26.06.2018. u 10:00 sati

12.07.2018. u 11:00 sati

11.09.2018 . u  10:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

4.

Usuli fikh
(Metodologija šerijatskog prava)

28.06.2018. u 11:00 sati

14.07.2018. u 09:00 sati

15.09.2018. u 11:00 sati

24.09.2018. u  11:00  sati

5.

Kira'et (Učenje Kur'ana) IV

27.06.2018. u 13:30 sati

10.07.2018. u 11:00 sati

11.09.2018 . u  13:30  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

6.

Arapski jezik IV

25.06.2018. u 11:00 sati

09.07.2018. u 11:00 sati

10.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

V  SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Klasične  škole tefsira

27.01.2018. g. u  13:00  sati

10.02.2018. u  13:00  sati

04.09.2018. u  13:30  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

2.

Hermenutika hadisa

24.01.2018. g. u  09:00  sati

07.02.2018. u  09:00  sati

05.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Kulturna historija BiH

22.01.2018. g. u  09:00  sati

05.02.2018. u  09:00  sati

01.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Teološka epistemologija

25.01.2018. g. u  11:00  sati

08.02.2018. u  11:00  sati

06.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

6.

Islamsko obredoslovlje (Ibadat)

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

8.

Pedagogija

24.01.2018. g. u  14:00  sati

07.02.2018. u 14:00  sati

05.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

VI  SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Savremene škole tefsira

25.07.2018. u 13:30 sati

09.07.2018. u 14:00 sati

10.09.2018 . u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

2.

Šerijatsko personalno  pravo

28.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 09:00 sati

15.09.2018. u 11:00 sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Historija islamske kulture i civilizacije II

26.06.2018. u 10:00 sati

12.07.2018. u 11:00 sati

11.09.2018 . u  10:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Historija filozofije III – Klasična islamska filozofija

27.06.2018. u 13:30 sati

10.07.2018. u 13:30 sati

13.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Izborni predmet

 

 

 

 

6.

Izborni predmet

 

 

 

 

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Šiizam

25.01.2018. g. u  11:00  sati

08.02.2018. u  11:00  sati

06.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

2.

Šerijatsko građansko i vakufsko pravo

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Islamsko vodstvo i govorništvo
(Imamet i hatabet)

22.01.2018. g. u  09:00  sati

05.02.2018. u  09:00  sati

01.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Historija filozofije IV – Moderna i savremena islamska filzofija

24.01.2018. g. u  14:00  sati

07.02.2018. u 14:00  sati

05.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Socijalna psihologija

24.01.2018. g. u  11:00  sati

07.02.2018. u 11:00  sati

05.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

6.

Rječnik Kur'ana

27.01.2018. g. u  13:00  sati

10.02.2018. u  13:00  sati

04.09.2018. u  13:30  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

7.

Izborni predmet

 

 

 

 

VIII  SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Islamsko djelovanje (Da'va)

25.06.2018. u 11:00 sati

09.07.2018. u 14:00 sati

15.09.2018. u 11:00 sati

24.09.2018. u  13:30  sati

2.

Metodologija hadisa

30.06.2018. u 11:00 sati

12.07.2018. u 11:00 sati

13.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva

27.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 11:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Islamska umjetnost

28.06.2018. u 11:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

10.09.2018 . u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Didaktika sa metodikom vjerske nastave

26.06.2018. u 10:00 sati

09.07.2018. u 10:00 sati

11.09.2018 . u  10:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

6.

Izborni predmet

 

 

 

 

ODSJEK  ZA ISLAMSKU VJERONAUKU  I  RELIGIJSKI ODGOJ
I SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Terminologija tefsira

27.01.2018. g. u  09:00  sati

10.02.2018. u  09:00  sati

04.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

2.

Terminologija hadisa

24.01.2018. g. u  12:30  sati

07.02.2018. u  12:30  sati

05.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

3.

Osnovi islamskog vjerovanja
(Usulud-din)

25.01.2018. g. u  09:00  sati

08.02.2018. u  09:00  sati

06.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) I

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Arapski jezik I

22.01.2018. g. u  09:00  sati

05.02.2018. u  09:00  sati

01.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Uvod u šerijatsko pravo

23.01.2018. g. u  12:30  sati

06.02.2018. u  12:30  sati

04.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

II SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Teme  Kur'ana 

28.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 14:00 sati

15.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  09:00  sati

2.

Sira

30.06.2018. u 11:00 sati

12.07.2018. u 11:00 sati

13.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

3.

Kira'et (Učenje Kur'ana)  II

27.06.2018. u 09:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

4.

Arapski jezik II

25.06.2018. u 09:00 sati

09.07.2018. u 09:00 sati

10.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Uvod u metodologiju istraživanja

26.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 11:00 sati

11.09.2018 . u  13:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Engleski jezik I

26.06.2018. u 13:30 sati

12.07.2018. u 14:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

III SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Teološka antropologija

25.01.2018. g. u  11:00  sati

08.02.2018. u  11:00  sati

06.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

2.

Uvod u studije  islamske civilizacije

24.01.2018. g. u  10:00  sati

07.02.2018. u  10:00  sati

05.09.2018. u  10:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

3.

Ibadat

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Kira'et (Učenje Kur'ana) III

23.01.2018. g. u  12:30  sati

06.02.2018. u  12:30  sati

03.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

5.

Arapski jezik III

22.01.2018. g. u  11:00  sati

05.02.2018. u  11:00  sati

01.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

6.

Kur'anska kazivanja

27.01.2018. g. u  12:30  sati

10.02.2018. u 12:30  sati

04.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

IV SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Uvod u studij religije

27.06.2018. u 09:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

13.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

2.

Pregled historije islamske kulture i civilizacije

26.07.2018. u 13:30 sati

12.07.2018. u 13:30 sati

11.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

3.

Savremene fikhske teme

27.06.2018. u 13:30 sati

14.07.2018. u 11:00 sati

15.09.2018. u 11:00 sati

24.09.2018. u  11:00  sati

4.

Arapski jezik IV

25.06.2018. u 11:00 sati

09.07.2018. u 11:00 sati

10.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

5.

Filozofija moralnog odgoja

28.06.2018. u 11:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Tematski hadis

30.06.2018. u 11:00 sati

12.07.2018. u 11:00 sati

12.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

V  SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Kur'anski  koncept odgoja

27.01.2018. g. u  13:00  sati

10.02.2018. u  13:00  sati

04.09.2018. u  13:30  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

2.

Pedagogija

24.01.2018. g. u  14:00  sati

07.02.2018. u 14:00  sati

05.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Opća psihologija sa psihologijom ličnosti

24.01.2018. g. u  11:00  sati

07.02.2018. u 11:00  sati

05.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Teorije odgoja

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Osnovi sociologije obrazovanja

22.01.2018. g. u  14:00  sati

05.02.2018. u  14:00  sati

01.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

6.

Metodologija istraživanja u vjerskoj nastavi

25.01.2018. g. u  14:00  sati

08.02.2018. u  14:00  sati

06.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

7.

Izborni predmet

 

 

 

 

VI  SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Sunnetski koncept odgoja

30.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 09:00 sati

10.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

  2.

Razvojna psihologija

25.06.2018. u 11:00 sati

09.07.2018. u 14:00 sati

15.09.2018. u 11:00 sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Didaktika

26.06.2018. u 10:00 sati

10.07.2018. u 10:00 sati

11.09.2018 . u  10:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju

26.06.2018. u 12:00 sati

10.07.2018. u 12:00 sati

13.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Pedagoška komunikologija

30.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 12:00 sati

13.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

6.

 Izborni predmet

 

 

 

 

VII  SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Kulturna historija BiH

22.01.2018. g. u  09:00  sati

05.02.2018. u  09:00  sati

01.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

2.

Religijska pedagogija

24.01.2018. g. u  14:00  sati

07.02.2018. u 14:00  sati

04.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Psihologija religioznosti

24.01.2018. g. u  11:00  sati

07.02.2018. u 11:00  sati

05.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Školska pedagogija

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Domski odgoj

22.01.2018. g. u  14:00  sati

05.02.2018. u  14:00  sati

01.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

6.

Metodika vjerske nastave I

25.01.2018. g. u  14:00  sati

08.02.2018. u  14:00  sati

06.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

7.

Povijest tumačenja Kur'ana

 

 

 

 

 

VIII  SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Pedagoška psihologija

25.06.2018. u 11:00 sati

09.07.2018. u 14:00 sati

15.09.2018. u 11:00 sati

24.09.2018. u  13:30  sati

2.

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi

26.06.2018. u 10:00 sati

10.07.2018. u 10:00 sati

11.09.2018 . u  10:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Metodika religijskog odgoja

26.06.2018. u 12:00 sati

10.07.2018. u 12:00 sati

13.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Edukometrija

30.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 12:00 sati

13.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Metodika vjerske nastave II

27.06.2018. u 10:00 sati

12.07.2018. u 10:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Izborni predmet

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME
I SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Kira'et I

22.01.2018. g. u  09:00  sati

08.02.2018. u  09:00  sati

06.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

2.

Uvod u osnove  islamskog vjerovanja

 

22.01.2018. g. u  12:30  sati

06.02.2018. u  12:30  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

3.

Uvod u šerijatsko pravo

25.01.2018. g. u  12:30  sati

07.02.2018. u  12:30  sati

05.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

4.

Uvod u hadis

24.01.2018. g. u  12:30  sati

08.02.2018. u  12:30  sati

05.09.2018. u  12:30  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Fonetika i morfologija arapskog  jezika

23.01.2018. g. u  12:30  sati

06.02.2018. u  12:30  sati

01.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Uvod u studije  islamske civilizacije

24.01.2018. g. u  10:00  sati

07.02.2018. u  10:00  sati

05.09.2018. u  10:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

II SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Ibadat

25.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 09:00 sati

12.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  11:00  sati

2.

Sira

30.06.2018. u 11:00 sati

12.07.2018. u 11:00 sati

13.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

3.

Uvod u tefsir

27.07.2018. u 13:30 sati

10.07.2018. u 14:00 sati

15.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  09:00  sati

4.

Kira'et II

28.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 09:00 sati

10.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Sintaksa arapskog  jezika

26.06.2018. u 09:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

11.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Engleski jezik I

25.06.2018. u 13:30 sati

09.07.2018. u 13:30 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

III SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Kira'et III

22.01.2018. g. u  11:00  sati

08.02.2018. u  11:00  sati

06.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

2.

Uvod u izučavanje kelama

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  11:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

3.

Ahlak

24.01.2018. g. u  09:00  sati

07.02.2018. u  09:00  sati

04.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

4.

Imamet

23.01.2018. g. u  09:00  sati

05.02.2018. u  09:00  sati

05.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

5.

Arapski  tekstovi

23.01.2018. g. u  12:30  sati

10.02.2018. u  12:30  sati

01.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

6.

Psihologija za imame

24.01.2018. g. u  11:00  sati

07.02.2018. u 11:00  sati

05.09.2018. u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

IV SEMESTAR

 

Predmet

Juni

Juli

Septembar

Septembar

1.

Kira'et  IV

28.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 09:00 sati

12.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

2.

Dimenzije sunneta

27.06.2018. u 09:00 sati

12.07.2018. u 11:00 sati

10.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

3.

Šerijatsko porodično pravo

25.06.2018. u 09:00 sati

14.07.2018. u 09:00 sati

12.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  11:00  sati

4.

Tematski  tefsir

26.06.2018. u 09:00 sati

09.07.2018. u 09:00 sati

11.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Hatabet i vaz

26.06.2018. u 09:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

15.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  09:00  sati

6.

Judaizam i kršćanstvo

30.06.2018. u 09:00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

13.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

V SEMESTAR

 

Predmet

Januar

Februar

Septembar

Septembar

1.

Savremene akaidske teme

23.01.2018. g. u  11:00  sati

06.02.2018. u  11:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

2.

Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo

23.01.2018. g. u  09:00  sati

06.02.2018. u  09:00  sati

03.09.2018. u  09:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

3.

Pregled historije islama

24.01.2018. g. u  10:00  sati

07.02.2018. u  10:00  sati

05.09.2018. u  10:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

4.

Pedagogija za imame

24.01.2018. g. u  14:00  sati

07.02.2018. u 14:00  sati

04.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  13:30  sati

5.

Menadžment za imame

22.01.2018. g. u  14:00  sati

05.02.2018. u  14:00  sati

01.09.2018. u  14:00  sati

24.09.2018. u  11:00  sati

6.

Izborni predmet

 

 

 

 

VI  SEMESTAR

 

Predmet

Juli

Juli

Septembar

Septembar

1.

Historija BiH i Institucije IZ u BiH

28.07.2018. u 13:30 sati

12.07.2018. u 13:30 sati

11.09.2018 . u  11:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

2.

Imam i društvo: praktikum

26.07.2018. u 09 :00 sati

10.07.2018. u 09:00 sati

12.09.2018. u 09:00 sati

24.09.2018. u  11:00  sati

3.

Da'va-islamska misija

25.06.2018. u 11:00 sati

09.07.2018. u 14:00 sati

15.09.2018. u 11:00 sati

24.09.2018. u  13:30  sati

4.

Metodika mektebske nastave

27.06.2018. u 10:00 sati

12.07.2018. u 10:00 sati

11.09.2018 . u  09:00  sati

24.09.2018. u  09:00  sati

5.

Izborni predmet

 

 

 

 

6.

Izborni predmet

 

 

 

 

«
»