Prvi ciklus - oglasna ploča

Termini ispita iz muhadese za studente Pedagoškog programa I i III semestra

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
PEDAGOŠKI PROGRAM
Ispit iz Arapskog jezika I i III – Dio  MUHADESA
Ovaj dio ispita polažu i redovni i vanredni studenti Pedagoškog programa. Okvir za ispit je skripta koju je priredio gostujući prof. iz Egipta Abdulfettah Shehata te vokabular sa vježbi i predavanja tokom semestra. Skripta se može naći u okviru prezentacija za Pedagoški program u PDF verziji ili u kopirnici. Ovaj dio ispita nosi 20 poena. 
Redovni studenti I semestra prvi puta upisani ove ak.god. na ispit će izaći prema rasporedu koji slijedi u nastavku obavijesti, a vanredni istog nivoa i studenti koji obnavljaju godinu će birati termin od dva ponuđena shodno svojim obavezama.
Svi redovni studenti III semestra će će polagati ispit iz muhadese prvi dan odgovarakućeg termina, dok će svi vanredni studenti polagati drugi dan termina.
Izlazak na ovaj dio ispita je obavezan za sve studentei sastavni je dio poena na osnovu kojih se izvodi konačna ocjena iz predmeta Arapski jezik I i III.
Napomena:
Svi vanredni studenti i oni koji su obnovili godinu treba putem maila da obavijeste predmetnog nastavnika o svom izlasku na ispit putem e-mail adrese amiratrnka @yahoo.com.
Studenti i studentice koji imaju potrebu mijenjati termin polaganja treba da nađu zamjenu u grupi u kojoj bi željeli polagati i o tome obavijestiti predmetnog nastavnika na spomenutu e-mail adresu. Zamjene je moguće vršiti samo na istom nivou.
Raspored polaganja ispita iz Muhadese sa profesorom Abdulfettahom Shehatom
I semestar

Ponedjeljak, 18.12.2017. u 15.30h;

Utorak, 19.12.2017. u 16.00h;

 Aganović Emina
Baltić Nermina
Brković Lejla
Čeho Sumeja
Ivazović Sumeja
Jašarević Hasan
Kajoshaj Lejla
Kajošević Enisa
Karahodžić Amra
Kasumović Halima

 Kukuruzović Hatidža
Kurić Dalila
Ličina Emina
Mulalić Nihada
Saračević Semira
Selimović Ševal
Sikira Mirzeta
Silajdžić Fatima
Šehović Fahrudin
Konjević Belma

III semestar


Srijeda, 20.12.2017. u 12.30.00h

četvrtak, 19.12.2017.16.00

 Ajdin Adna
Barčić Hatidža
Begović Dinana
Đulović Amila
Gjokoviq Vaida
Juraldžić Mejra
Mehić Edina
Musić Aida
Omerović Edhem
Osmić Edhem
Hasanović Mirza
Muharemović Sumeja
Gutić Adem

 

SVI VANREDNI STUDENTI I STUDENTI KOJI SU OBNOVILI GODINU;

 

Sa Katedre
Doc.dr. Amira Trnka-Uzunović

«
»