Prvi ciklus - oglasna ploča

LJETNI (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.

 
LJETNI (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.
I GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

Historija šerijatskog prava
I grupa
Amfiteatar

Historija šerijatskog prava
II grupa Amfiteatar
Amfiteatar

Uvod u studij religije
Amfiteatar II grupa

 

Uvod u filozofiju
Amfiteatar
Vježbe

Uvod u studij religije
Stara zgrada S I grupa

2.

Arapski jezik II
Amfiteatar

Historija šerijatskog prava Amfiteatar

Učenje Kur'ana (Kiraet) II
Stara zgrada S I grupa

Učenje Kur'ana
(Kiraet) I
Amfiteatar

Uvod u filozofiju
Amfiteatar
Vježbe

3.

Arapski jezik II
Amfiteatar

Historija šerijatskog prava Amfiteatar

Učenje Kur'ana (Kiraet) II
Stara zgrada S II grupa

Učenje Kur'ana
(Kiraet) I
Amfiteatar

Uvod u filozofiju
Amfiteatar

4.

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar

Uvod u studij religije
Amfiteatar

Učenje Kur'ana (Kiraet) II
Stara zgrada S III grupa

Arapski jezik II
Amfiteatar
I  grupa

Uvod u filozofiju
Amfiteatar

5.

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar

Uvod u studij religije
Amfiteatar

Uvod u metodologiju istraživanja
Stara zgrada S II grupa

Arapski jezik II
Amfiteatar
II  grupa

 

6.

Arapski jezik I
I  grupa 
Lektor
Stara zgrada S

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar
Vježbe I grupa

Uvod u metodologiju istraživanja
Stara zgrada S II grupa

Arapski jezik II
Stara zgrada P
III  grupa

 

7.

Arapski jezik I
II  grupa 
Lektor
Stara zgrada S

Uvod u metodologiju istraživanja
Amfiteatar
Vježbe I grupa

 

 

 

8.

Arapski jezik I
III  grupa 
Lektor
Stara zgrada S

 

 

 

 

LEGENDA

 

2. SEMESTAR

Sati

1.    

Historija šerijatskog prava

2+1

2.    

Uvod u studij religije

2+1

3.    

Uvod u filozofiju

2+1

4.    

Uvod u metodologiju istraživanja

2+1-1

5.    

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

2+1

6.    

Arapski jezik II

2+1+1

 

LJETNI  (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD
I GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKA PEDAGOGIJA

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

Teme Kur'ana
Vježbe
Stara zgrada-P

Arapski jezik II
Stara zgrada-P

Uvod u metodologiju istraživanja
Stara zgrada-P
Vježbe

Engleski  jezik  
Stara zgrada-P
I grupa
Vježbe

 

Engleski  jezik  
Stara zgrada-P

 

3.

Teme Kur'ana
Stara zgrada-P

 

Arapski jezik II
Stara zgrada-Prizemlje

Uvod u metodologiju istraživanja
Stara zgrada-P
Vježbe

Engleski  jezik  
Stara zgrada-P
I grupa
Vježbe
Lektor

Engleski  jezik  
Stara zgrada-P

 

4.

Teme Kur'ana
Stara zgrada-P

 

Uvod u metodologiju istraživanja
Stara zgrada-P

Učenje Kur'ana (Kiraet) II
Stara zgrada-P

Engleski  jezik  
Stara zgrada-P
II grupa
Vježbe

 

 

5.

Arapski jezik II
Stara zgrada-P
I grupa

Uvod u metodologiju istraživanja
Stara zgrada-P

Učenje Kur'ana (Kiraet) II
Stara zgrada-P

Engleski  jezik  
Stara zgrada-P
II  grupa
Vježbe
Lektor

 

6.

Arapski jezik II
Stara zgrada-P
II grupa

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
I grupa
Stara zgrada-P
Vježbe

Arapski jezik II
Stara zgrada-P
I grupa
Lektor

Životopis Muhammeda a.s. Sira
Amfiteatar

 

7.

Životopis Muhammeda a.s. Sira
Stara zgrada-P

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
II grupa
Stara zgrada-P
Vježbe

Arapski jezik II
Stara zgrada-P
II  grupa
Lektor

Životopis Muhammeda a.s. Sira
Amfiteatar

 

Studijski program Islamske vjeronauke i religijske pedagogije

 

2. SEMESTAR

Sati

1.            

Teme Kur'ana

2+1

2.            

Životopis Muhammeda a.s. (Sira)

2+1

3.            

Uvod u metodologiju istraživanja

2+1+1

4.            

Učenje Kur'ana (Kiraet) II

2+1

5.            

Arapski jezik II

2+1+1

6.            

Engleski jezik

2+1+1

 

LJETNI  (II) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD
I GOD. STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

Ibadat
Stara zgrada-P
vježbe

 

2.

Sintaksa arapskog jezika
Stara zgrada-P
Vježbe
I grupa

Učenje Kur'ana (Kiraet) II
Stara zgrada-P

 

Ibadat
Stara zgrada-P

 

3.

Sintaksa arapskog jezika
Stara zgrada-P
Vježbe
II grupa

Učenje Kur'ana (Kiraet) II
Stara zgrada-P

Sintaksa arapskog jezika
Stara zgrada-P

Ibadat
Stara zgrada-P

 

4.

Engleski jezik
Stara zgrada-P
I grupa Lektor

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
Stara zgrada-P
Vježbe
II  grupa

Sintaksa arapskog jezika
Stara zgrada-P

Sintaksa arapskog jezika
Stara zgrada-P
Vježbe
I grupa    Lektor

 

5.

Engleski jezik
Stara zgrada-P
II  grupa Lektor

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
Stara zgrada-P
Vježbe
II  grupa

Uvod u tefsir
Stara zgrada-P

Sintaksa arapskog jezika
Stara zgrada-P
Vježbe
II  grupa    Lektor

 

6.

Sira
Stara zgrada-P Vježbe

Uvod u tefsir
Stara zgrada-P
Vježbe

Uvod u tefsir
Stara zgrada-P

Sira
Amfiteatar

 

7.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
Stara zgrada-P
Vježbe
I  grupa

Engleski jezik
Stara zgrada-P
Vježbe I grupa

Engleski jezik
Stara zgrada-P

Sira
Amfiteatar

 

8.

Učenje Kur'ana (Kiraet) I
Stara zgrada-P
Vježbe
I  grupa

Engleski jezik
Stara zgrada-P
Vježbe II  grupa

Engleski jezik
Stara zgrada-P

 

 

Studijski program za imame, hatibe i muallime

 

2. SEMESTAR

Sati

1.    

Kiraet II

2+2

2.    

Uvod u tefsir

2+1

3.    

Sira

2+1

4.    

Ibadat

2+1

5.    

Sintaksa arapskog jezika

2+1

6.    

Engleski jezik

2+1+1

 

LJETNI  (IV) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.
II GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Kiraet IV

Učionica do džamije

 

Arapski jezik IV
I grupa
Učionica do džamije

Arapski jezik IV
Učionica do džamije

 

3.

Kiraet IV

Učionica do džamije

Dimenzije sunneta
Učionica do džamije

Arapski jezik IV
II grupa
Učionica do džamije

Arapski jezik IV
Učionica do džamije

 

4.

Historija  islamske kulture i civilizacije I
Učionica do džamije
Vježbe

Dimenzije sunneta
Učionica do džamije

Uvod u sufizam
Učionica do džamije

Historija  islamske kulture i civilizacije I
Učionica do džamije

 

5.

Kiraet IV

Učionica do džamije
Vježbe

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)

Uvod u sufizam
Učionica do džamije

Historija  islamske kulture i civilizacije I
Učionica do džamije

 

6.

 

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)

Uvod u sufizam
Učionica do džamije
Vježbe

 

 

7.

 

Arapski jezik IV
I grupa
Učionica do džamije Lektor

Dimenzije sunneta
Učionica do džamije
Vježbe

 

 

8.

 

Arapski jezik IV
II grupa
Učionica do džamije Lektor

 

 

 

9.

 

Metodologija šerijatskog prava
Učionica do džamije (Usuli fikh) Vježbe

 

 

 

LEGENDA

 

4. SEMESTAR

Sati

7.    

Uvod u sufizam

2+1

8.    

Dimenzije sunneta

2+1

9.    

Metodologija šerijatskog prava (Usuli fikh)

2+1

10. 

Historija islamske kulture i civilizacije I

2+1

11. 

Učenje Kur'ana (Kiraet IV)

2+1

12. 

Arapski jezik IV

2+1+1

 

LJETNI  (IV) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD
II GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKI  ODGOJ

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

Arapski jezik IV
Stara  zgrada-sprat

Savremene fikhske teme 
Stara  zgrada-sprat

 

Savremene fikhske teme 
Stara  zgrada-sprat
Vježbe

 

3.

Arapski jezik IV
Stara  zgrada-sprat

Savremene fikhske teme 
Stara  zgrada-sprat

 

Uvod u studij
religije Stara zgrada S

 

4.

Tematski hadis
Stara zgrada S
Vježbe

Pregled historije islamske kulture i civilizacije
Stara  zgrada-sprat

Arapski jezik IV
Stara  zgrada-sprat
Vježbe

Uvod u studij
religije Stara zgrada S

 

5.

Pregled historije islamske kulture i civilizacije
Stara  zgrada-sprat
Vježbe

Pregled historije islamske kulture i civilizacije
Stara  zgrada-sprat

Arapski jezik IV
Stara  zgrada-sprat
Vježbe
Lektor

 

 

6.

 

Tematski hadis
Stara zgrada S

 

Filozofija moralnog odgoja
Učionica do džamije

 

7.

 

Tematski hadis
Stara zgrada S

Uvod u studij
religije Stara zgrada S
Vježbe

Filozofija moralnog odgoja
Učionica do džamije

 

 

 

 

 

Filozofija moralnog odgoja
Učionica do džamije

 

Studijski program Islamske vjeronauke i religijske pedagogije

 

4. SEMESTAR

Sati

7.            

Pregled historije islamske kulture i civilizacije

2+1

8.            

Uvod u studij religije

2+1

9.            

Savremene fikhske teme 

2+1

10.            

Filozofija moralnog odgoja

2+1

11.            

Tematski hadis

2+1+1

12.            

Arapski jezik IV

2+1

 

LJETNI  (IV) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD
II GOD. STUDIJSKI PROGRAM ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.

 

 

 

 

 

2.

Kiraet IV

Učionica do džamije

Šerijatsko porodično pravo
Učionica do džamije

 

Judaizam i kršćanstvo
Stara zgrada S

 

3.

Kiraet IV

Učionica do džamije

Dimenzije sunneta
Učionica do džamije

Dimenzije sunneta
Vježbe
Čitaonica

Judaizam i kršćanstvo
Stara zgrada S

 

4.

 

Dimenzije sunneta
Učionica do džamije

Tematski tefsir
Čitaonica

 

Tematski tefsir
Stara zgrada S

 

5.

Kiraet IV

Učionica do džamije
Vježbe

Šerijatsko porodično pravo
Stara zgrada S

Hatabet i vaz
Čitaonica

Tematski tefsir
Stara zgrada S

 

6.

Kiraet IV

Učionica do džamije
Vježbe

Šerijatsko porodično pravo
Stara zgrada S

Hatabet i vaz
Čitaonica

Hatabet i vaz
Stara zgrada P
Vježbe

 

7.

 

 

 

Hatabet i vaz
Stara zgrada P
Vježbe

 

8.

 

 

 

Judaizam i kršćanstvo
Stara zgrada S
Vježbe

 

Studijski program za imame, hatibe i muallime

 

4. SEMESTAR

Sati

ECTS

      1.

Kiraet IV

2+2

5

      2.

Šerijatsko porodično pravo

2+2

5

3.

Tematski tefsir I

2+1

5

4.

Dimenzije sunneta

2+1

5

5.

Hatabet i vaz

2+1+1

5

6.

Judaizam i kršćanstvo

2+1

5

 

LJETNI (VI) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.
III GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

 

 

                         

 

2.čas

 

 

 

 

 

Historija filozofije III-Klasična islamska filozofija
Vježbe

3.čas

 

 

Savremene škole tefsira
Ikbalova

Historija islamske kulture i civilizacije II
Amifiteatar

 

Historija filozofije III- Klasična islamska filozofija

4.čas

 

Šerijatsko personalno pravo
Učionica
Ikbalova

Savremene škole tefsira
Ikbalova

Historija islamske kulture i civilizacije II
Amifiteatar

Izborni

Historija filozofije III-Klasična islamska filozofija

5.čas

 

Šerijatsko personalno pravo
Učionica
Ikbalova

Savremene škole tefsira
Ikbalova
Vježbe I grupa

Izborni
Vježbe

Izborni

 

6. čas

 

Historija islamske kulture i civilizacije II
Vježbe I grupa

Savremene škole tefsira
Ikbalova
Vježbe II  grupa

Izborni
Vježbe

Izborni

 

7. čas

Historija islamske kulture i civilizacije II
Vježbe II grupa

 

 

Izborni

 

8.čas

Šerijatsko personalno pravo
Učionica
Ikbalova
I grupa

 

Šerijatsko personalno pravo
Učionica
Ikbalova
II grupa

 

 

LEGENDA

 

6. SEMESTAR

13. 

Savremene  škole tefsira

14. 

Šerijatsko personalno pravo

15. 

Historija islamske kulture i civlizacije II

16. 

Historija filozofije III- Klasična islamska filozofija

17. 

Izborni predmet

18. 

Izborni predmet

 

III GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKI ODGOJ

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

 

 

 

2.čas

 

Didaktika
Učionica
Ikbalova

Didaktika
Učionica
Ikbalova Vježbe

Razvojna psihologija
Učionica
Ikbalova
Vježbe

Razvojna psihologija
Učionica
Ikbalova

 

3.čas

 

Didaktika
Učionica
Ikbalova

Pedagoška komunikologija
Učionica
Ikbalova
Vježbe

Sunnetski koncept odgoja
Učionica
Ikbalova
Vježbe

Razvojna psihologija
Učionica
Ikbalova

 

4.čas

 

Izborni predmet

Izborni predmet
Vježbe

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju
Učionica
Ikbalova Vježbe
Vježbe

Sunnetski koncept odgoja
Učionica 108

 

5.čas

 

Izborni predmet

 

 

Sunnetski koncept odgoja
Učionica 108

 

6. čas

 

Izborni predmet
Vježbe

 

 

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju
Učionica 108

 

7. čas

 

 

Pedagoška komunikologija

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju
Učionica 108

 

8.čas

 

 

Pedagoška komunikologija

 

 

LEGENDA

 

6. SEMESTAR

Sati

1.

Sunnetski koncept odgoja

2+1

2.

Razvojna psihologija

2+1

3.

Didaktika

2+1

4.

Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju

2+1

5.

Pedagoška komunikologija

2+1

6.

Izborni predmet

2+1

 

LJETNI  (VII) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD.
IV GOD. TEOLOŠKI SMJER

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

 

 

2.čas

 

Islamska umjetnost
Vježbe
Učionica
do Studentske

Metodologija hadisa
Vježbe
Učionica do Studentske

 

Metodologija hadisa
Učionica do Studentske

 

3.čas

 

Islamska umjetnost
Učionica
do Studentske

Didaktika sa metodikom vjerske nastave
Učionica
do Studentske

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva
Učionica do Studentske

Metodologija hadisa
Učionica do Studentske

 

4.čas

 

Islamska umjetnost
Učionica
do Studentske

Didaktika sa metodikom vjerske nastave
Učionica
do Studentske

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva
Učionica do Studentske

 

 

5.čas

 

Islamsko djelovanje (Da'va)
Učionica
do Studentske

Izborni

 

 

 

6. čas

 

Islamsko djelovanje (Da'va)
Učionica
do Studentske

Izborni

Didaktika sa metodikom vjerske nastave
Učionica
do Studentske

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva
Učionica do Studentske
Vježbe

 

7. čas

Islamsko djelovanje (Da'va)
Vježbe
Učionica do Studentske

 

 

 

 

8.čas

Izborni
Vježbe

 

 

 

 

LEGENDA

 

8. SEMESTAR

Sati

19. 

Islamsko djelovanje (Da'va)

2+1

20. 

Metodologija hadisa

2+1

21. 

Osnovi učenja judaizma i kršćanstva

2+1

22. 

Islamska umjetnost

2+1

23. 

Didaktika sa metodikom vjerske nastave

2+1

24. 

Izborni

2+1

  

LJETNI  (VII) SEMESTAR RASPORED SATI U AKADEMSKOJ 2017/18. GOD
IV GOD. ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKI ODGOJ

 

PONED.

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

1.čas

 

 

 

 

 

2.čas

 

Pedagoška psihologija Učionica 108

 

 

 

 

3.čas

 

Pedagoška psihologija Učionica 108

Metodika vjerske nastave II
Učionica
do Studentske

 

 

 

4.čas

 

Metodika religijskog odgoja
Učionica 108

Metodika vjerske nastave II
Učionica
do Studentske

 

Edukometrija
Učionica
do Studentske

 

5.čas

 

Metodika religijskog odgoja
Učionica 108

Izborni

Metodika vjerske nastave II
Učionica
do Studentske
Vježbe

Edukometrija
Učionica
do Studentske

 

6. čas

 

 

Izborni

 

 

 

7. čas

 

Pedagoška psihologija
Vježbe
Učionica
do Studentske

Edukometrija
Učionica
do Studentske
Vježbe

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi Učionica 108

 

8.     čas

Izborni
Vježbe

Metodika religijskog odgoja
Vježbe
Učionica
do Studentske

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi
Učionica
do Studentske
Vježbe

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi Učionica 108

 

LEGENDA

 

8. SEMESTAR

Sati

1.

Pedagoška psihologija

2+1

2.

Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi

2+1

3.

Metodika religijskog odgoja

2+1

4.

Metodika vjerske nastave II

2+1

5.

Edukometrija

2+1

6.

Izborni

2+1

«
»