Prvi ciklus - oglasna ploča

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATA IZ PREDMETA IMAM I DRUŠTVO: PRAKTIKUM (LJETNI SEMESTAR 2017/18)

 

Obavještavaju se vanredni studenti Studijskog programa za imame hatibe i muallime  da su, shodno Pravilima studiranja za prvi ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka, iz predmeta Imam i društvo: Praktikum dužni uraditi:
1.   Seminarski rad koji nosi 30 bodova. Za temu se javiti prof. dr. Mustafi Hasaniju na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 20. marta 2018. a poslati rad u elektronskoj formi na isti e-mail najkasnije do 30. maja 2018. Štampani primjerak seminarskog rada student je dužan donijeti na sami ispit.
2. Integralni ispit koja će biti organizirana na kraju ljetnog semestra. Ovaj ispit nosi 70 bodova a sastoji se od usmenog ispita iz dva dijela:
a) prvi dio
razgovor  o djelima:
1. Omer Nakičević, U vrtlogu vremena (1927 – 2017), Centar za napredne studije, Sarajevo, 2017.
2. Ferid Dautović, Abdulah ef. Ganić, Život i djelo, Udruženje ilmije IZ u BiH, Medžlis IZ Sarajevo, 2017.

b) drugi dio
Usmeni ispit pripremiti prema djelu:
1. Hisham Altalib,  Vodič za islamsko djelovanje, Udruženje ilmije, Sarjevo, 2000., str. 15-255.
Dodatna literatura:
1. Dr. Kemal Crnkić, 7 tajni uspjeha, Dobra Knjiga, Sarajevo.

Seminarski rad:
Seminarski rad se piše o temi koju uz konsultacije sa predmetnim profesorom kandidat definira. Student je dužan da  putem mejla kandidara tri teme od kojih će profesor izabrati jednu. Tema treba da se tiće profesionalnog rada studenta i da tretira konkretan problem.
Seminarski rad se sastoji iz da dijela. U prvom dijelu kandidat će objasniti i  definirati problem. Kada je riječ o problemu pod njim se misli na vrlo jasno i usko definirani problem lokalne zajednice, džemata tj. bez tretiranja nekih generalnih, općih problema.  To znači da će se na bazi činjenica objašnjavati sam problem bez  bilo kakvog friziranja stanja ili činjenica.  Drugim riječima, ako kandidat piše o nekom problemu u mektebskoj nastavi i u mekteb mu dolazi osmero djece pisat će  da mu dolazi toliki broj. U drugom dijelu kandidat će  ponuditi plan rješavanja tog problema, kojeg treba uraditi shodno općim standardima pravljenja planova .
Koje su moguće teme?
Sve su teme iz profesionalnog rada imama ili mallime potencijalno moguće, odnosno iz ličnog i profesionalnog angažmana studneta FIN-a koji možda i ne radi u struci  ali osjeća ili evidentira problem koji može rješavati ili bar ukazati na njega. One se mogu ticati svih imamsko-hatibsko-mualmskih aspekata rada i vođenja džemata.
Izdvajamo neke od tema koje su do sada studenti radili, a koje bi trebala poslužiti kao prilog u definiranju vlastitih prijedloga:
1.   Ljetna škola za djecu iz inostranstva u toku ljetnog odmora u džematu ...
2.   Moguća rješenja problema  troškova odlaska imam u dve sela udaljenja 24km radi poduke četvro djece
3.   Plana kultivisanje vakufskih parcela u džematu...
4.   Projekt „Saznajmo više o našim džematskim vakufima i vakifima“
5.   Pokretanje edukacije za odrasle u džematu ....
6.   Problem ezana u provratničkom džematu  u kojem su izgrađene tri džamije, a jedna je aktivna
7.   Plan kursa edukacije u džematu ... pod nazivom „Sunnet Muhammeda, a. s., u životu vjernika“
8.   Razgovor sa tinejdžerom o spolnom sazrijevanju
9.   Dojenje novorođenčeta u porodilištu
10. Plan rješavanje problema neredovnog dolaska djece u mekteb u džematu ....

«
»