Prvi ciklus - oglasna ploča

Test vokabulara, imamski smjer

Islamska zajednica u BiH
Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Katedra za filologiju Kur'ana
Imamski smjer
 
 
 
Predmet: Obavještenje
 
 
Obavještavaju se vanredni studenti imamskog smjera da će se test vokabulara za 2. semestar održati u terminu parcijalnog ispita II (završnog ispita). 
«
»