Prvi ciklus - oglasna ploča

RASPORED ISPITA JUNSKO-JULSKI ROK SPP 2018. - -VANREDNI STUDENTI

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
DATUM: 08.06.2018.

RASPORED ISPITA
JUNSKO-JULSKI ROK 2018.
VANREDNI STUDENTI
ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO NPP OD 2003. GODINE

ROK ZA PRIJAVU ISPITA
od 12.06.2018.
do 19.06.2018. godine
do 24:00
PRIJAVE KOJE DOĐU NAKON PREDVIĐENIH TERMINA NEĆE BITI UVAŽENE

Vanredni studenti SVIH godina i smjerova studija
ispite mogu prijaviti lično ili putem e-maila
isključivo na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .
U prijavi obavezno naznačiti broj indeksa
i koji put student izlazi na ispit.

Studenti koji se prijave e-mailom dužni su donijeti isprintane prijave na ispit.
Link za prijave:
http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita

Student može povući prijavu ispita
najkasnije 24 sata prije predviđenog termina za polaganje
isključivo na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Studenti koji nisu izvršili svoje finansijske obaveze
NE MOGU PRISTUPITI ISPITIMA.

 

 

 

 

 

V semestar  Teološki smjer


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Amrudin Hajrić

25.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

HISTORIJA BIH

Doc. dr. Asim Zubčević

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 14:00

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

02.07. 2018.g.u 11: 00

14.07.2018 u 09:00

KLASIČNE ŠKOLE TEFSIRA

Prof. dr. Almir Fatić

28.06. 2018.g.u 11: 00

10.07.2018 u 10:00

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Dževad Hodžić

27.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 12:00

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Samir Beglerović

02.07. 2018.g.u 09: 00

14.07.2018 u 11:00

ŠERIJATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

30.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 09:00

V semestar  Smjer religijske pedagogije


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

ARAPSKA KNJIŽEVNOST

Prof. dr. Amrudin Hajrić

25.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

HISTORIJA BIH

Doc. dr. Asim Zubčević

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 14:00

KIRAET V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

02.07. 2018.g.u 11: 00

14.07.2018 u 09:00

PEDAGOGIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

26.06. 2018.g.u 10: 00

09.07.2018 u 10:00

FILOZOFIJA POVIJESTI

Prof. dr. Dževad Hodžić

27.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 12:00

UČENJE JUDAIZMA I KRŠĆANSTVA

Prof. dr. Samir Beglerović

02.07. 2018.g.u 09: 00

14.07.2018 u 11:00

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

01.07. 2018.g.u 10: 00

16.07.2018 u 10:00

VI semestar  Teološki smjer


PREDMET

IME NASTAVNIKA

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

26.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 09:00

ISLAMSKE INSTITUCIJE

Doc. dr. Asim Zubčević

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 14:00

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof.dr. Nedžad Grabus

02.07. 2018.g.u 09: 00

14.07.2018 u 11:00

ŠERIJATSKO GRAĐANSKO I KRIVIČNO  PRAVO

Prof. dr. Enes Ljevaković

30.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 09:00

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Zemir Sinanović

Objavit ćemo termin naknadno

Objavit ćemo termin naknadno

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr.  Orhan Bajraktarević

27.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

 

 

 

 

 

VI semestar  Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

II termin

HADISKI TEKSTOVI

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

26.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 09:00

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

01.07. 2018.g.u 10: 00

16.07.2018 u 10:00

SOCIOLOGIJA ODGOJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

26.06. 2018.g.u 10: 00

09.07.2018 u 10:00

METODIKA VJERSKE NASTAVE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

26.06. 2018.g.u 10: 00

09.07.2018 u 10:00

RELIGIJA I DRUŠTVO

Prof. dr. Zemir Sinanović

Objavit ćemo termin naknadno

Objavit ćemo termin naknadno

KLASIČNA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr.  Orhan Bajraktarević

27.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

 

VII semestar      Teološki smjer


Naziv predmeta
            VII semestar

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

II termin

SAVREMENE ŠKOLE TEFSIRA

Prof.dr. Enes Karić

25.06.2018. u 13:30

09.07.2018 u 14:00

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr.  Orhan Bajraktarević

27.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 09:00

OPĆA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz.  Aid Smajić

01.07. 2018.g.u 10: 00

16.07.2018 u 10:00

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

25.06.2018. u 13:30

09.07.2018 u 14:00

PRONALAŽENJE HADISA (izborni)

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

26.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 09:00

VII semestar      Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

II termin

EDUKOMETRIJA

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

26.06. 2018.g.u 10: 00

09.07.2018 u 10:00

SAVREMENA ISLAMSKA FILOZOFIJA

Prof. dr.  Orhan Bajraktarević

27.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

ISLAMSKA KULTURA
I CIVILIZACIJA NA BALKANU

Doc. dr. Asim Zubčević

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 09:00

PRONALAŽENJE HADISA (izborni)

Prof. dr. Zuhdija Hasanović

26.06. 2018.g.u 09: 00

12.07.2018 u 09:00

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

01.07. 2018.g.u 10: 00

16.07.2018 u 10:00

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH (izborni)

Prof.dr. Enes Karić

25.06.2018. u 13:30

09.07.2018 u 14:00

 

 

 

VIII semestar  Teološki smjer


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 09:00

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

25.06.2018. u 13:30

09.07.2018 u 14:00

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI (izborni)

Prof. dr. Samir Beglerović

02.07.2018. 09:00

14.04.2018 u 09:00

PRAKTIKUM

Prof. dr. Mustafa Hasani

26.06.2018. 13:30

12.07.2018 u 09:00

HATABET I VAZ (izborni predmet)

Doc. dr. hfz. Kenan Musić

30.06.2018. u 11:00

12.07.2018 u 11:00

 

 

VIII semestar Smjer religijske pedagogije


Naziv predmeta
           

Nastavnik/saradnik

Datum i vrijeme ispita

I termin

II termin

STUDIJ GENOCIDA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 09:00

RJEČNIK KUR'ANA

Prof.dr. Enes Karić

25.06.2018. u 13:30

09.07.2018 u 14:00

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI (izborni)

Prof. dr. Samir Beglerović

02.07.2018. 09:00

14.04.2018 u 09:00

PRAKTIKUM

Prof. dr. Mustafa Hasani

26.06.2018. 13:30

12.07.2018 u 09:00

HATABET I VAZ (izborni predmet)

Doc. dr. hfz. Kenan Musić

30.06.2018. u 11:00

12.07.2018 u 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SMJER ZA IMAME, HATIBE I MUALLIME

V semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I TERMIN

II TERMIN

KIRAET  V

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

02.07. 2018.g.u 11: 00

14.07.2018 u 09:00

SAVREMENE AKAIDSKE TEME

Prof. dr. Nedžad Grabus

02.07. 2018.g.u 09: 00

14.07.2018 u 11:00

ŠERIATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO

Prof. dr.  Mustafa Hasani

26.06.2018. 13:30

12.07.2018 u 09:00

HISTORIJA BiH

Doc. dr. Asim Zubčević

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 14:00

AHLAK

Prof. dr.  Orhan Bajraktarević

27.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

ARAPSKI JEZIK – KONVERZACIJA II

Prof. dr. Amrudin Hajrić

25.06. 2018.g.u 13: 30

10.07.2018 u 13:30

INSTITUCIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

Doc. dr. Asim Zubčević

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 09:00

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Prof. dr. hfz. Aid Smajić

01.07. 2018.g.u 10: 00

16.07.2018 u 10:00

VI semestar


PREDMET

NASTAVNIK/ SARADNIK

I TERMIN

II TERMIN

KIRAET  VI

Prof. dr. hfz. Dževad Šošić

02.07. 2018.g.u 11: 00

14.07.2018 u 09:00

SAVREMENI RELIGIJSKI POKRETI

Prof. dr. Samir Beglerović

02.07. 2018.g.u 09: 00

14.07.2018 u 11:00

SAVREMENE FIKHSKE TEME

Prof. dr. Mustafa Hasani

26.06.2018. 13:30

12.07.2018 u 09:00

ISLAMSKA KULTURA  I CIVILIZACIJA

Prof. dr. Ahmet Alibašić

25.06. 2018.g.u 09: 00

09.07.2018 u 09:00

METODIKA VJERONAUKE

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

26.06. 2018.g.u 10: 00

09.07.2018 u 10:00

PRAKTIKUM

Prof. dr. Mustafa Hasani

26.06.2018. 13:30

12.07.2018 u 09:00

IZBORNI PREDMET

 

Ovisno o izabranom predmetu (javiti se u stud. službu)

 

POVIJEST TUMAČENJA KUR'ANA U BIH
(izborni)

Prof.dr. Enes Karić

25.06.2018. u 13:30

09.07.2018 u 14:00

«
»