Prvi ciklus - oglasna ploča

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATAIZ PREDMETA UVOD U ŠERIJATSKO PRAVO (ZIMSKI SEMESTAR 2018/19)

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATAIZ PREDMETA
UVOD U ŠERIJATSKO PRAVO (ZIMSKI SEMESTAR 2018/19)

Obavještavaju se vanredni studenti Studijskog programa islamske vjeronauke i religijske pedagogije i Studijskog programa za imame, hatibe i muallime da su, shodno Zakonu o visokom obrazovanju KS, Zaključku Vijeća Fakulteta od 2. 10. 2017. i Pravilima studiranja za prvi ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka, iz predmeta Uvod u šerijatsko pravo dužni uraditi:

1. Seminarski rad koji nosi 20 bodova. Za temu se javiti asistentu dr. Senadu Ćemanuna e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 4. novembra 2018. a poslati rad u elektronskoj formi na isti e-mail i printanoj formi (donijeti u kabinet ili poslati poštom) najkasnije do 14. decembra 2018.

Seminarski rad nisu dužni raditi studenti koji su obnovili upis studijske godine i/ili predmeta Uvod u šerijatsko pravo, a prethodne akademske (2017/18.) godine ostvarili su iz seminarskog rada 11 bodova i više. O tome trebaju obavijestiti asistenta putem e-maila.

2. Parcijalni ispit I koji će biti organiziran u VIII ili IX sedmici zimskog semestra. Parcijalni ispit nosi 40 bodova a studenti trebaju pripremiti:
- Fikret Karčić, Historija šerijatskog prava, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005. (cijela knjiga)

Studenti koji ostvare minimalno 22 boda (55 %) položili su parcijalni ispit I.

Na parcijalni ispit I nisu dužni izaći studenti koji su obnovili upis studijske godine i/ili predmeta Uvod u šerijatsko pravo, a prethodne akademske (2017/18.) godine položili su isti. O tome trebaju obavijestiti asistenta putem e-maila.

O datumu i satnici održavanja parcijalnog ispita I studenti će biti obaviješteni putem web stranice Fakulteta pa su obavezni pratiti obavijesti!

3. Završni ispit (parcijalni ispit II) koji će biti organiziran u XVI sedmici semestra. Parcijalni ispit II nosi 40 bodova, a na njemu studenti moraju ostvariti minimalno 22 boda (55 %) da bi ga položili.

Studenti za parcijalni ispit II pripremaju:

- Usuli fikh (hrestomatija), prir. Enes Ljevaković, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005, str. 27-75, 111-264, 315-337, 347-370.

Konačna ocjena formira se sabiranjem bodova iz tri navedene provjere znanja, vještina i kompetencija, a minimalan broj bodova da bi predmet bio položen je 55.

 

* * *

Studenti koji su prema ranijem nastavnom planu i programu za imame, hatibe i mu'allime položili Historiju šerijatskog prava, a sada su prešli na novi plan i program na kome imaju položiti Uvod u šerijatsko pravo, dužni su uraditi seminarski rad na temu iz usuli fikha, te izaći samo na parcijalni ispit II. O svom statusu trebaju prethodno obavijestiti asistenta.

Doc. dr. Nedim Begović

«
»