Prvi ciklus - oglasna ploča

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATA IZ PREDMETA ŠERIJATSKO GRAĐANSKO I VAKUFSKO PRAVO (ZIMSKI SEMESTAR 2018/19)

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATA IZ PREDMETA
ŠERIJATSKO GRAĐANSKO I VAKUFSKO PRAVO (ZIMSKI SEMESTAR 2018/19)

Obavještavaju se vanredni studenti Studijskog programa teologije da su, shodno Zakonu o visokom obrazovanju KS, Zaključku Vijeća Fakulteta od 2. 10. 2017. i Pravilima studiranja za prvi ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka, iz predmeta Šerijatsko građansko i vakufsko pravo dužni uraditi:

1. Seminarski rad koji nosi 20 bodova. Za temu se javiti asistentu dr. Senadu Ćemanu na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 4. novembra 2018. a poslati rad u elektronskoj formi na isti e-mail i printanoj formi (donijeti u kabinet ili poslati poštom) najkasnije do 14. decembra 2018.

Seminarski rad nisu dužni raditi studenti koji su obnovili upis studijske godine i/ili predmeta Šerijatsko građansko i vakufsko pravo, a prethodne akademske (2017/18.) godine ostvarili su iz seminarskog rada 11 bodova i više. O tome trebaju obavijestiti asistenta Ćemana na navedenu e-mail adresu.

2. Parcijalni ispit I koji će biti organiziran u VIII ili IX sedmici zimskog semestra. Parcijalni ispit nosi 40 bodova a studenti trebaju pripremiti:
- Ibrahim Džananović, „Pravna i poslovna sposobnost“, u: Usuli fikh (hrestomatija), prir. Enes Ljevaković, str. 87-108.
- Subhi Mahmessani, „Pravni poslovi u Šerijatu“, u: Fikret Karčić, Studije o šerijatskom pravu i institucijama, El-Kalem i CNS, str. 219-241.
- Enes Ljevaković, „Teorija zlupotrebe prava u islamskom pravu“, Takvim za 2000., Rijaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1999., str. 187-202.
- Hukić Abdurahman, „Kamata u islamu“, Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva, Sarajevo, 5-6/1981, str. 453-472, 1/1982, str. 15-23, 2/1982, str. 122-133, 3/1982, str. 279-285.
- Enes Ljevaković, „Ugovor o osiguranju između zabrane i dozvole u islamskom pravu“, Takvim za 2002., Rijaset Islamske zajednice u BiH i El-Kalem, Sarajevo, 2001., str. 167-183.

Studenti koji ostvare minimalno 22 boda (55 %) položili su parcijalni ispit I.

Na parcijalni ispit I nisu dužni izaći studenti koji su obnovili upis studijske godine i/ili predmeta Uvod u šerijatsko pravo, a prethodne akademske (2017/18.) godine položili su isti.

3. Završni ispit (parcijalni ispit II) koji će biti organiziran u XVI sedmici semestra. Parcijalni ispit II nosi 40 bodova, a na njemu studenti moraju ostvariti minimalno 22 boda (55 %) da bi ga položili.

Za parcijalni ispit II studenti trebaju pripremiti:

- Mehmed Begović, Vakufi u Jugoslaviji, Naučno delo, Beograd, 1963.

Konačna ocjena formira se sabiranjem bodova iz tri navedene provjere znanja, vještina i kompetencija, a minimalan broj bodova da bi predmet bio položen je 55.

 

Doc. dr. Nedim Begović

 

«
»