Prvi ciklus - oglasna ploča

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATA IZ PREDMETA ŠERIJATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO (ZIMSKI SEMESTAR 2017/18)

OBAVEZE VANREDNIH STUDENATA IZ PREDMETA
ŠERIJATSKO NASLJEDNO I VAKUFSKO PRAVO (ZIMSKI SEMESTAR 2018/19)

Obavještavaju se vanredni studenti Studijskog programa za imame, hatibe i mu'allime da su, shodno Zakonu o visokom obrazovanju KS i Pravilima studiranja za prvi ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka, iz predmeta Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo dužni uraditi:
1. Referat koji nosi 10 bodova. Za temu se javiti asistentu dr. Senadu Ćemanu na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 2. novembra 2018. a poslati rad u elektronskoj formi na isti e-mail i printanoj formi (donijeti u kabinet ili poslati poštom) najkasnije do 14. decembra 2018.

Napomena: Referat nisu dužni raditi studenti koji su obnovili upis studijske godine ili predmeta Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo, a prethodne akademske (2018/19.) godine ostvarili su iz referata 6 bodova i više. O tome trebaju obavijestiti asistenta Ćemana na navedenu e-mail adresu.

2. Kviz znanja (zadaci iz nasljednog prava) koji nosi 10 bodova. Radi se skupa sa polaganjem parcijalnog ispita I u VIII sedmici semestra.

Napomena: Studenti koji su obnovili upis u godinu ili predmet Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo, a u prethodnoj 2016/17. su ostvarili iz kviza 6 ili više bodova nisu dužni ponovo raditi kviz. O tome trebaju obavijestiti asistenta putem e-maila.

2. Parcijalni ispit I koji će biti organiziran u VIII. sedmici zimskog semestra. Parcijalni ispit nosi 40 bodova a studenti trebaju pripremiti:

- Senad Ćeman, Vakufi i fondacije: komparativna studija o položaju vakufa i fondacija u šerijatskom pravu i pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, El-Kalem, Sarajevo, 2011, str. 21-24; 63-99.
- Mehmed Begović, Vakufi u Jugoslaviji, Naučno delo, Beograd, 1963. str. 51-74.
- Mustafa Hasani, „Vakufi i zekat: fondovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“, u: Vakufi u Bosni i Hercegovini, zbornik radova, Vakufska direkcija, Sarajevo, 2015, str. 21-36. http://vakuf.ba/assets/files/zbornik-radova-konacna-verzija-19.03.2015.pdf
- Senad Ćeman, „Savremeni modeli upravljanja vakufom i mogućnosti tešanjskog kraja“, u: Vakufi u Bosni i Hercegovini, zbornik radova, Vakufska direkcija, Sarajevo, 2015, str. 37-48. http://vakuf.ba/assets/files/zbornik-radova-konacna-verzija-19.03.2015.pdf
- Senaid Zajimović, „Petnaest godina rada Vakufske direkcije“, u: Vakufi u Bosni i Hercegovini, zbornik radova, Vakufska direkcija, Sarajevo, 2011, str. 137-161.  http://vakuf.ba/assets/files/zbornik-radova.pdf

 

Napomena: Na parcijalni ispit I nisu dužni izaći studenti koji su obnovili upis studijske godine ili predmeta Šerijatsko nasljedno i vakufsko pravo, a prethodne akademske (2017/18.) godine ostvarili su na polusemestralnom ispitu 22 bodova i više.

3. Završni ispit (parcijalni ispit II) koji će biti organiziran u XVI. sedmici semestra. Parcijalni ispit II nosi 40 bodova, a na njemu studenti moraju ostvariti minimalno 22 boda (55 %) da bi ga položili.

Za parcijalni ispit II studenti trebaju pripremiti:
- Mehmed Ali Ćerimović, Šeriatsko nasljedno pravo (feraiz), Sarajevo, 1936.
- Zbirka zadataka za nasljedno pravo.
Studenti koji ostvare minimalno 22 boda (55 %) položili su parcijalni ispit I.

 

Konačna ocjena formira se sabiranjem bodova iz tri navedene provjere znanja, vještina i kompetencija, a minimalan broj bodova da bi predmet bio položen je 55.

prof. dr. Mustafa Hasani

«
»