Rezultati ispita

REZULTATI IZ PISMENOG DIJELA ISPITA NA PREDMETU STILISTIKA KUR'ANA (04.02.2014.)

1/Delibašić, Tarik      Test 6/7               Esej    16
2/Eminić, Jasmin       10
3/Kalabić, Osman      7
4/Zahirović, Ermin     6
5/Hasanović, Muhammed   6/7
6/Dedić, Ishad    Nije položio
7/Okanović, Mirel 6
8/Turčinović, Ibrahim 6

Usmeni dio ispita održat će se, ako Bog da, 10.februara 2024. u 10 h. Studenti koji nisu uradili esej ne mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

Sarajevo, 4.februara 2014.      Prof.dr. Đemal Latić

«
»