Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta "Savremene akaidske teme" (05.02.2014.)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
katedra za akaid

 

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG U SARAJEVU, 05. 02. 2014. GODINE NA KATEDRI ZA AKAID, IZ PREDMETA
„Savremene akaidske teme“

 Savremene akaidske teme


Redni broj

Broj indexa/
lične karte

Bodovi

Ocjena

Esej/
redovni

Semestralni

Pismeni

Ukupno

1.

2559

-

-

86

(86)

Devet (9) B

2.

3120

13

22

50

(85)

Devet (9) B

3.

3117

14

29

41

84 → (85)

Devet (9) B

4.

2711

-

-

74

74 → (75)

Osam (8) C

5.

2589

-

-

74

74 → (75)

Osam (8) C

6.

2481

-

-

69

(69)

Sedam (7) D

7.

2203

-

-

69

(69)

Sedam (7) D

8.

2020

-

-

58

(58)

Šest (6) E

9.

2416

-

-

55

(55)

Šest (6) E

10.

2484

-

-

47

(47)

Pet (5) F

11.

2457

-

-

43

(43)

Pet (5) F

12.

3211

-

-

13

(13)

Pet (5) F

13.

1991

-

-

9

(9)

Pet (5) F

 

- Reklamacije i upis ocjena bit će u ponedjeljak 10. 02. 2014. godine, od 08:30 h do 11:00 h.

 

Sarajevo, 06. 02. 2014. godine                                                            Doc. dr Samir Beglerović

«
»