Rezultati ispita

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKIH PREDMETA – STARI I NOVI PLAN I PROGRAM (SEPTEMBAR 2017.)

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKIH PREDMETA – STARI I NOVI PLAN I PROGRAM (SEPTEMBAR)

·    PISMENI ISPIT IZ PREDMETA PEDAGOGIJA (5.9.2017.) POLOŽIO JE:
1.    Salihbašić Tarik                                 49/50


PISMENI ISPIT IZ PREDMETA PEDAGOGIJA (5.9.2017.) NIJE POLOŽIO:
2.    Tabaković Ahmed                            19/50


·    PISMENI ISPIT IZ PREDMETA METODIKA VJERSKE NASTAVE – SPP (5.9.2017.) NISU POLOŽILI:
1.    Kapo Fatima                                       17/50
2.    Omerović Mehmed                        0/50


·    PISMENI ISPIT IZ PREDMETA EDUKOMETRIJA – SPP (5.9.2017.) POLOŽILA JE:
1.    Mehić Belma                                      27/50


·    PISMENI ISPIT IZ PREDMETA RELIGIJSKA PEDAGOGIJA (5.9.2017.) POLOŽILE SU:
1.    Pučić Fatima                                      46/50
2.    Tanjić Amina                                      45/50


·    PISMENI ISPIT IZ PREDMETA DOMSKI ODGOJ (6.9.2017.) POLOŽILE SU:
3.    Pučić Fatima                                      50/50
4.    Tanjić Amina                                      50/50


* Napomena za studente koji su položili pismeni dio ispita: Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine, u 14:00 h.

Katedra za religijsku pedagogiju i psihologiju

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

«
»