Rezultati ispita

Rezultati ispita iz Arapskog jezika -Teološki program, 06.09.2017.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA – TEOLOŠKI PROGRAM
Akademska 2016./2017. SEPTEMBARSKI ROK
Datum, 06.09.2017.
Teološki redovni


Broj indexa

Test
(0-30)

Konverzacija (0-20)

Aktivnosti (0-5)

Ukupno (0-55)

Završni/Integralni (0-45)

UKUPNO

OCJENA

3784

7

12

1

20

12

32

5

3788

19

10

1

30

34

64

7

3791

6,5

10

 

16,5

24

40,5

5

3800

6

12

 

18

NR

 

 

3803

7,5

10

 

17,5

13

30,5

5

3807

8,5

14

2

24,5

33

57,5

6

3634

7,5

14

 

21,5

13,5

34,5

5

 

Teološki redovni samofinansirajući – prvi put upisani 2016/17.


Broj indexa

Test
(0-30)

Konverzacija (0-20)

Aktivnosti (0-5)

Ukupno (0-55)

Završni/
Integralni
(0-45)

UKUPNO

OCJENA

3808

10

10

 

20

24

44

5

3809

4,5

13

1

18,5

19,5

37,5

5

3813

10,5

13

 

23,5

2

25.5

5

3815

5

13

1

19

0

19

5

TEOLOŠKI – I godina – vanredni – 2016/17._obnova


Broj indeksa

Test 0-30

Konverzacija (0-20)

Aktivnosti (0-5)

Ukupno
(0-55)

Završni/integralni (0-45)

UKUPNO

OCJENA

3430

4,5

NR***

 

4,5

25

29,5*

konverzacija

3553

16

13

 

29

22

51*

Provjera vokabulara

I godina – Teološki vanredni – prvi put upisani 2016/17.


Broj indexa

Test (0- 30)

Konverzacija (0-20)

Aktivnosti (0-5)

Ukupno (0-55)

Završni/integralni (0-45)

UKUPNO

OCJENA

3874

3,5

10

 

13,5

NR

 

 

Upis ocjena obavit će se u utorak 12.09.2017. godine u 10.00.
Usmeni ispit iz konverzacije (predviđeni program kod lektora prof.dr. Abdulfettaha Shehate) za prvi semestar za kandidate koji do sada nisu izlazili na taj ispit a pored čijeg imena stoji zvjezdica, obavit će se u utorak 12.09.2017. godine u 10.00 sati.
Ocjene su izvedene u skladu sa pravilima studiranja koje je moguće pročitati na stranici FIN-a. Studenti pored čijeg imena i ocjene stoji zvjezdica dužni su izaći na usmeni ispit iz konverzacije.
Za Katedru
Doc.dr. Zehra Alispahić

«
»