Rezultati ispita

Rezultati ispita iz akaida - 11. i 13.09.2017.

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet islamskih nauka
katedra za akaid (dogmatiku) i uporedne religije

Rezultati ispita iz predmeta: „Osnove islamskog vjerovanja – usuli din“ (11. 09. 2017.), „Uvod u osnove islamskog vjerovanja“ (11. 09. 2017.), „Uvod u izučavanje kelama“ (11. 09. 2017.), „Rane škole kelama“ (11. 09. 2017.), „Teološka antropologija“ (11. 09. 2017.), „Šiizam“ (11. 09. 2017.), „Savremene akaidske teme“ (11. 09. 2017.), „Savremeni religijski pokreti“ (11. 09. 2017.; i 13. 09. 2017.)

1. Osnove islamskog vjerovanja (usuli din)


R.
br.

br. Indexa

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

3832

80

80

Osam (8) C

2.

3782

75

75

Osam (8) C

3.

3813

75

75

Osam (8) C

4.

3819

64→65

65

Sedam (7) D

5.

3827

56

56

Šest (6) E

6.

3816

54→55

55

Šest (6) E

7.

3793

54→55

55

Šest (6) E

8.

3802

54→55

55

Šest (6) E

9.

3602

44

44

Pet (5) F

10.

3812

42

42

Pet (5) F

11.

3805

38

38

Pet (5) F

12.

3829

35

35

Pet (5) F

13.

3877

35

35

Pet (5) F

14.

3800

32

32

Pet (5) F

15.

3838

31

31

Pet (5) F

16.

3814

31

31

Pet (5) F

17.

3785

31

31

Pet (5) F

18.

3797

30

30

Pet (5) F

19.

3874

30

30

Pet (5) F

20.

3796

29

29

Pet (5) F

21.

3872

26

26

Pet (5) F

22.

3788

25

25

Pet (5) F

23.

3799

21

21

Pet (5) F

24.

3824

20

20

Pet (5) F

25.

3837

19

19

Pet (5) F

26.

3701 ili
3791

17

17

Pet (5) F

27.

3685

16

16

Pet (5) F

28.

3808

13

13

Pet (5) F

29.

3806

13

13

Pet (5) F

30.

3882

11

11

Pet (5) F

31.

3784

11

11

Pet (5) F

32.

3839

10

10

Pet (5) F

33.

3809

3

3

Pet (5) F

34.

3823

-

-

-

2. Uvod u osnove islamskog vjerovanja


R.
br.

br. Indexa

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

3751

91

91

Devet (9) B

2.

3860

54→55

55

Šest (6) E

3.

3858

41

41

Pet (5) F

3. Uvod u izučavanje kelama


1.

2552

95

95

Deset (10) A

2.

2151

69

69

Sedam (7) D

3.

3272

59

59

Šest (6) E

4.

3130

44

44

Pet (5) F

4. Rane škole kelama


R.
br.

br. Indexa

Test

Vježbe/ Esej

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

3654

30

20

47

97

Deset (10) A

5. Teološka antropologija


R.
br.

br. Indexa

Test

Vježbe/ Esej

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

3536

-

15

41

56

Šest (6) E

2.

3566

21

-

35

56

Šest (6) E

3.

3711

-

-

54→55

55

Šest (6) E

4.

3540

-

-

54→55

55

Šest (6) E

6. Šiizam


R.
br.

br. Indexa

Test

Vježbe/ Esej

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

3370

-

20

64

84→85

Devet (9) B

2.

3404

-

-

54→55

55

Šest (6) E

7. Savremene akaidske teme


R.
br.

br. Indexa

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

3428

85

85

Devet (9) B

2.

3095

54→55

55

Šest (6) E

3.

1678

-

-

-

8. Savremeni religijski pokreti (11. 09. 2017.)


R.
br.

br. Indexa

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

2062

64→65

65

Sedam (7) D

2.

3067

55

55

Šest (6) E

3.

1678

54→55

55

Šest (6) E

4.

2735

54→55

55

Šest (6) E

5.

3223

30

30

Pet (5) F

9. Savremeni religijski pokreti (13. 09. 2017.)


R.
br.

br. Indexa

Test

Vježbe/Esej

Ispit

Ukupno

Ocjena

1.

3711

 

 

78

78

Osam (8) C

2.

3642

-

12

62

74→75

Osam (8) C

- Datum i termin upisa ocjena bit će oglašeni naknadno, nakon drugoga termina aktuelnog ispitnog roka.

 

 

 

 

Sarajevo, 14. 09. 2017.                                                                       prof. dr Samir Beglerović

«
»