Rezultati ispita

Savremene tefsirske teme - Evidencija - Redovni i Vanredni update 11.1.2017

Naziv predmeta SAVREMENE TEFSIRSKE TEME
Evidencija ocjena
Program: ISL.TEOL. I ISL. VJ. I REL. ODG.; Redovni i Vanredni; 2017-18. godina; Predmetni nastavnik: Prof. dr. Enes Karić; Asistent: Mr. Muhamed Fazlović

 

Prezime i ime

Broj indexa

Esej
(20 b.)

Semest.
(30 p.)

1.               

Bušatlić Muhsin

447

/

30

2.               

Čaušević-Trako Fatima

448

20

30

3.               

Čedić Aldijana

480

/

30

4.               

Grahovac Denis

459

20

30

5.               

Gušić Alija

450

20

30

6.               

Hajdarević Halid

449

/

30

7.               

Mehuljić Edina

456

20

30

8.               

Juničić Ahmed

452

/

30

9.               

Klis Jasmin

454

20

30

10.               

Kulosman Arnela

455

20

30

11.               

Hasanbegović-Podojak Semina

451

20

30

 

 

 

 

 

 

VANREDNI

 

 

 

12.               

Agetović Tarik

481

14

30

13.               

Agić Mustafa

461

14

30

14.               

Bajrić Fikret

462

/

30

15.               

Čaušević Edin

464

14

30

16.               

Habibović Enes

465

16

30

17.               

Hadžić Haris

466

17

30

18.               

Hasanović Bego

467

/

30

19.               

Hebibović Adis

468

16

30

20.               

Hrustanović Ahmed

2622

15

30

21.               

Kozlić Bersad

470

20

30

 

 

 

 

 

22.               

Mejrić Armin

472

16

30

23.               

Muminović Samir

473

/

30

24.               

Šahić Sanjin

416

20

30

25.               

Šabanović Omer

476

20

30

26.               

Šehić Lejla

477

20

30

27.               

Štulanović Mudžahid

478

10

30

28.               

Podojak Abdussamed

457

20

30

29.               

Pučić Fatima

458

20

30

30.               

Bosnić Tesnima

446

20

/

Skala ocjenjivanja:  55-64 bodova = 6; 65-74 bodova = 7; 75-84 = 8; 85-94 bodova = 9; 95-100 bodova = 10

«
»