Rezultati ispita

Ocjena učešća studenata na predavanjima iz Uvoda u šerijatsko pravo, Studijski program islamske vjeronauke, zimski semestar 2017/18

Naziv predmeta: Uvod u šerijatsko pravo
Ocjena participacije na časovima predavanja
Studijski program za islamsku vjeronauku i religijsku pedagogiju; Redovni studenti; 2017-18. godina;
Predmetni nastavnik: Doc. dr. Nedim Begović ; Asistent: dr. Senad Ćeman

Redovni prvi put upisani

 

 

 

 

Ind.

Referat
 (5 b.)

Radionice
(2 b.)

Opći utisak
(3 b.)
(pokazuje da je čitao literaturu, diskutuje i analizira, odgovara na pitanja, doprinosi času vrijednim komentarima)

Ukupno
(10 b.)

3957

10

1+1

3

15

3958

5

1+1

2

9

3959

5

1+1

3

10

3960

10

1

2

13

3961

5

1+1

 

7

3962

 

1+1

 

2

3963

5

1+1

2

9

3964

5

1+1

3

10

3965

5

 

 

5

3966

5

1+1

1

8

3967

 

 

 

 

3968

5

1+1

 

7

3970

5

1

 

6

3971

5

1

1

7

3972

5

1+1

3

10

3973

 

1

 

1

3974

 

1

 

1

Redovni obnova godine

 

 

 

 

Ind.

Referat
 (5 b.)

Radionice
(2 b.)

Opći utisak
(3 b.)

Ukupno
(10 b.)

 

 

 

 

 

3823

 

 

 

8

3824

 

 

 

8

3829

 

 

 

9

3666

 

 

 

 

3838

 

 

 

8

3668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovni prenijeli predmet iz prošle godine

 

 

 

 

Ind.

Referat
 (5 b.)

Radionice
(2 b.)

Opći utisak
(3 b.)

Ukupno
(10 b.)

3819

 

 

 

9

3822

 

 

 

8

3834

 

 

 

8

Redovni samofinansirajući – prvi puta upisani 2017/18

 

 

 

 

 

Referat
 (5 b.)

Radionice
(2 b.)

Opći utisak
(3 b.)

Ukupno
(10 b.)

3975

5

1

 

6

3976

5

1+1

 

7

3977

5

1

 

6

3979

5

1+1

 

7

3978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovni samofinansirajući - obnova

 

 

 

 

Ind.

Referat
 (5 b.)

Radionice
(2 b.)

Opći utisak
(3 b.)

Ukupno
(10 b.)

3840

 

 

 

9

3838

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Redovni samofinansirajući – prenio predmet

 

 

 

 

Ind.

Referat
 (5 b.)

Radionice
(2 b.)

Opći utisak
(3 b.)

Ukupno
(10 b.)

 

 

 

 

8

Napomena: Ocjena participacije na časovima predavanja za studente koji su obnovili godinu studija ili prenijeli predmet priznata je iz prošle akademske godine.

«
»