Rezultati ispita

Rezultati iz ispita Osnovi islamskog vjerovanja (08.02.2018.)

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet islamskih nauka
katedra za akaid (dogmatiku) i uporedne religije

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: „Osnovi islamskog vjerovanja“ (08 02. 2018.)

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Prvi paracijalni ispit

Drugi parcijalni ispit

Vježbe

Ocjena

Redovni (R)
Vanredni (V)

1.

3978

14

 

 

 

R

2.

3961

0

0

7

Pet (5)

R

5.

3962

0

0

 

Pet (5)

R

6.

3968

0

0

 

Pet (5)

R

8.

3824

3

0

 

Pet (5)

R

9.

3959

0

0

8

Pet (5)

R

10.

3971

0

0

8

Pet (5)

R

12.

3957

0

0

 

Pet (5)

R

13.

3979

14

0

8

Pet (5)

R

14.

3976

8

 

 

 

R

17.

3960

16

 

 

 

R

18.

3958

10

0

7

Pet (5)

R

19.

3975

9

 

 

 

R

21.

4014

42

29

 

Sedam

V

22.

4019

14

 

 

 

V

24.

4008

12

0

 

Pet (5)

V

29.

3929

25

5

8

Pet

R

30.

3938

33

0

9

Pet

R

34.

3945

45

38

10

Devet

R

36.

3952

9

12

8

Pet (5)

R

37.

3940

23

3

8

Pet (5)

R

38.

3931

25

0

8

Pet (5)

R

39.

3954

23

25

8

Šest

R

41.

4009

3

0

8

Pet (5)

R

42.

3941

23

3

9

Pet (5)

R

43.

3922

16

7

8

Pet (5)

R

45.

3951

6

0

 

Pet (5)

 

46.

3947

23

0

7

Pet (5)

R

48.

3936

24

14

7

Pet (5)

R

51.

3955

6

7

8

Pet (5)

R

52

3962

8

5

10

Pet (5)

R

54.

2939

24

25

10

Šest

R

55.

3925

35

35

10

Osam

R

56.

3949

13

5

6

Pet (5)

R

57.

3923

0

0

7

Pet (5)

R

58.

3921

9

0

7

Pet (5)

R

59.

3924

12

0

8

Pet (5)

R

62.

3918

0

5

7

Pet (5)

R

65.

3950

0

 

 

 

R

66.

3808

0

0

7

Pet (5)

R

67.

3788

0

0

6

Pet (5)

R

69.

3937

12

0

7

Pet (5)

R

70.

3877

35

25

8

Sedam

RP

71.

3800

25

5

 

Pet (5)

RP

72.

3821

30

29

 

6

RP

73.

3806

25

6

 

Pet (5)

RP

74.

3796

27

0

 

Pet (5)

RP

75.

3799

25

6

 

Pet (5)

RP

76.

3823

6

0

7

Pet (5)

RP

77.

3838

9

3

8

Pet (5)

RP

79.

3797

0

0

 

Pet (5)

RP

80.

3685

30

0

 

Pet (5)

RP

81.

3839

3

 

 

 

RP

82.

3784

27

0

 

Pet (5)

RP

83.

3837

25

5

 

Pet (5)

RP

84.

3874

12

0

 

Pet (5)

RP

85.

3882

10

0

 

Pet (5)

RP

86.

3867

25

0

 

Pet (5)

RP

87.

3872

34

14

 

Pet

RP

88.

3791

6

0

 

Pet (5)

RP

89.

3814

36

0

 

Pet (5)

RP

90.

3966

30

0

8

Pet (5)

R

92.

3840

0

24

 

Pet (5)

R

93.

3785

6

0

 

Pet (5)

PR

Za prolaz na svakome od oba ispita bilo je potrebno postići najmanje 27 poena za vanredne (V) odnosno 22 za redovne (R) studente, a studenti koji polažu više puta (RP),  također su trebali postići minimalno 25 bodova za prolaz. Studenti koji su položili samo jedan od dva ispita moraju ponovo polagati samo ispit koji nisu položili, naravno, u odgovarajućem ispitnome roku.

Uvid u radove je 14. 02. 2018. godine od 10 h do 11 h.

 

Nastavnik: prof. dr. Rešid Hafizović                                                       Sarajevo
Suradnik: dr. dr. Orhan Jašić, viši asistent.                                             13. 02. 2018.

«
»