Rezultati ispita

Rezultati ispita kod prof. dr. Enesa Ljevakovića 06.02.2018.


Savremene fikhske teme
1.    1797                       7 (sedam)
2.    3327                       5 (pet)


Šerijatsko građansko i krivično pravo
1.    1890                       6 (šest)
2.    1716                       5 (pet)
3.    3289                       5 (pet)

 

«
»