Rezultati ispita

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: Teološka epistemologija (08. 02. 2018) i Islam i savremeni svijet (08. 02.2018.)

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet islamskih nauka
katedra za akaid (dogmatiku) i uporedne religije

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA:  Teološka epistemologija (08. 02. 2018) i Islam i savremeni svijet (08. 02.2018.)

 

1.   Teološka epistemologija

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Prvi parcijalni ispit

Drugi parcijalni ispit

Vježbe

Konačna ocjena

1.

3638

22

20

7

Pet

3.

3658

45

16

7

Pet

8.

3386

23

23

6

šest

9.

3645

23

25

7

šest

10.

3713

23

23

10

Šest

11.

3639

29

5

7

Pet

12.

3498

25

 

 

Pet

13.

3641

24

16

 

Pet

15.

3657

23

20

6

Pet

16.

3650

24

16

6

Pet

17.

3643

25

23

7

Šest

18.

3674

23

28

6

šest

19.

3544

8

 

 

Pet

20.

3699

22

23

10

Šest

22.

3691

8

0

6

Pet (5)

23.

3653

23

26

9

Šest

24.

3671

31

36

8

Osam

25.

3540

23

20

 

Pet (5

27

3649

43

42

10

Deset

28.

3724

23

23

10

Šest

30.

3505

22

30

10

Šest

33.

3635

37

22

10

Sedam

34.

3637

40

0

9

Pet

36.

3648

29

0

8

Pet

 

Za prolaz na prvome i drugome ispitu bilo je potrebno postići 22 poena.
Uvid u radove je 14. 02. 2018. godine od 10 do 11 h.

 

Nastavnik: prof. dr. Rešid Hafizović                                                        Sarajevo
Suradnik: dr. dr. Orhan Jašić, viši asistent.                                             13. 02. 2018.

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: Islam i savremeni svijet (08. 02.2018.)

 

1. Vanredni studenti

 

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Prvi parcijalni ispit

Drugi parcijalni ispit

Seminar

Ocjena

1.

468

37

33

20

Devet

2.

466

37

38

20

Deset

3.

462

30

35

 

Sedam

4.

465

30

27

20

Osam

5.

477

40

34

 

Sedam

6.

365

38

27

14

Osam

7.

428

39

26

 

Sedam

8.

380

 

26

18

Pet

9

475

 

40

 

Pet

10

463

 

75

 

Osam

11.

469

30

31

20

Osam

 

2. Redovni studenti

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Prvi parcijalni ispit

Drugi parcijalni ispit

Vježbe

 

1.

447

40

28

9

Osam (8)

2.

446

37

33

5

Osam

3.

454

38

28

9

Osam (8)

4.

457

40

37

8

Devet

5.

458

45

40

10

Deset

 

 

 

Uvid u ispite je 14. 02. 2018. od 10 do 11h u kancelariji br. 129. 

Nastavnik: prof. dr. Adnan Silajdžić                                                      Sarajevo
Suradnik: dr. dr. Orhan Jašić, viši asistent.                                            13. 02. 2018.

«
»