Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: Pregled historije islama, 2017-2018, IMAMI-VANREDNI, 7.2.2018

EVIDENCIJA BODOVA: Pregled historije islama; PROGRAM: IMAMI - SVI;  GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2017./18.; SEMESTAR: Zimski
                   
  Prezime i ime Status Index Particip. Parcijala I 7.2.2018.. Esej Parcijala II 7.2.2018. Total I Ocjena I
  (5 p.) (30 p.) (20 p.) (45 poena)
3     3884   15 15 18 48 5-usmeni
6     3888   16     16 5-usmeni
8     2489   17   35 52 5-rad na doradi
11     3893   18 11 20 49 5
12     3286   17 11 17 45 5
17     2740   10     10 5
1     3698   0     0 5

Uvid u radove 15. i 16. 2. 2018. u toku radnog vremena. Usmeni ispit za redovne: petak, 16.2. u 10h. Za vanredne, ponedjeljak, 19.2.2018. u 12.30h.

«
»