Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: USIC, 2017-2018, IMAMI - Redovni, 7.2.2018

EVIDENCIJA BODOVA: USIC; PROGRAM: IMAMI - Redovni;  GODINA: 1 ; AKADEMSKA GODINA: 2017./18.; SEMESTAR: Zimski
                   
  Prezime i ime Status Index Particip. Parcijalni I 7.2.2018. Esej Parcijalni II 7.2.2018. Total I Ocjena I
  (5 p.) (30 p.) (20 p.) (45 poena)
2     3980 5 13 12 3 33 5
3     3981 0 29 16 0 45 5
9     3983 4 19 11 0 34 5
15     3969 5 2 15 12 34 5
16     4000 4 3     7 5
21     4002 5 0 14 6 25 5
22     3987 5 0 14 5 24 5
24     3988 5 13     18 5
25     3850   14   16 30 5-usmeni
26     4003 5 15 11 11 42 5-usmeni
33     3863   16   18 34 5-usmeni
35     3991 5 30 18 20 73 7 / 8 -usmeni
36     3992 5 7 14   26 5
38     3993 5 18 20 39 82 8
40     4006 5 12 15 24 56 5
42     4007 5 15 15 22 57 5-usmeni
43     3994 5 13 20 8 46 5
44     3995 5 2 16   23 5
45     3517 5 15   6 26 5-usmeni
47     3996 5 14 15 16 50 5-usmeni
48     3997 5 10 20 9 44 5
49     3998 5 19 14 0 38 5
52     3698   25   15 40 5
53     3999 5 0 0 0 5 5
55     3860   13   16 29 5

Uvid u radove 15. i 16. 2. 2018. u toku radnog vremena. Usmeni ispit za redovne: petak, 16.2. u 10h. Za vanredne, ponedjeljak, 19.2.2018. u 12.30h.

«
»