Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: USIC, 2017-2018, IMAMI - Vanredni, 7.2.2018

EVIDENCIJA BODOVA: USIC; PROGRAM: IMAMI - Vanredni;  GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2017./18.; SEMESTAR: Zimski
                   
  Prezime i ime Status Index Particip. Parcijala I 7.2.2018. Esej parcijala II 7.2.2018. Total I Ocjena I
  (5 p.) (30 p.) (20 p.) (45 poena)
15     2212 5 6 18 5 34 5
21     3111 5 10   14 29 5
22     3148   0 15 10 25 5
27     3574   23   8 31 5
      2223   16     16 5-usmeni
34     4029   4   10 14 5
37     3002 5 3   3 11 5
38     4031 5 5   0 10 5
41     3115 5 17   22 44 5
49     4032   26 18 12 56 5-usmeni
52     3564 5 15   19 39 5-usmeni
53     3896   3 16   19 5
54     3861   9   0 9 5
59     3715   8   8 16 5
60     4033 5 2   0 7 5
61     2867 5 10 18 11 44 5
      4038   8     8 5
      2362   19   0 19 5
68     3347   17 15 23 55 5-usmeni
70     3436   10     10 5
71     3547 5 17     22 5
      3327   3     3 5
78     2832   0     0 5
81     3549 5 15 15   35 5-usmeni
86     3601   3 14 12 29 5
92     3757   3 15 22 40 5
95     3176 5 13 19 26 63 5
98     3038   15 16 16 47 5-usmeni
100     2835   16 15   31 5-usmeni
      2266   7   13 20 5
103     3130   3 15 8 26 5
109     2653 5 21 17 23 66 5-usmeni
113     2260 5 1 15 8 29 5
114     2792 5 12 16 13 46 5
117     3475 5 20 16 20 61 5

Uvid u radove 15. i 16. 2. 2018. u toku radnog vremena. Usmeni ispit za redovne: petak, 16.2. u 10h. Za vanredne, ponedjeljak, 19.2.2018. u 12.30h.

«
»