Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: USIC, 2017-2018, IVRP-SVI, 7.2.2018

EVIDENCIJA BODOVA: USIC; PROGRAM: IVRP -SVI;  GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2017./18.; SEMESTAR: Zimski
                   
  Prezime i ime   Index Particip. Parcijala I 7.2.2018. Esej Parcijala II 7.2.2018. Total I Ocjena I
  (5 p.) (30 p.) (20 p.) (45 poena)
1     3819 0 19 16 25 60 6
2     3821 5 20 18   43 5
3     3662 5 0 16 21 42 5
4     3839 5 0 12 5 22 5
5     3832 0 26 16 32 74 7
6     3834 5 16 18   39 5-usmeni
7     3579 5 0 11 0 16 5
8     3672   23   10 33 5
9     3837 5 17 12 21 55 5
10     3729   2     2 5
11     3675 5 15   34 54 5
12     3728 0 24 16   40 5
13     3731   4 15   19 5

Uvid u radove 15. i 16. 2. 2018. u toku radnog vremena. Usmeni ispit za redovne: petak, 16.2. u 10h. Za vanredne, ponedjeljak, 19.2.2018. u 12.30h.

«
»