Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: USIC, 2017-2018, Teološki -REDOVNI, 7.2.2018

EVIDENCIJA BODOVA: USIC; PROGRAM: Teološki -REDOVNI;  GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2017./18.; SEMESTAR: Zimski
                   
  Prezime i ime Status Index Particip. Parcijala I 7.2.2018. Esej Parcijala II 7.2.2018. Total I Ocjena I
  (5 p.) (30 p.) (20 p.) (45 poena)
1     3780 5 25 18 27 75 8
2     3781 5 23 18 39 85 9
3     3782 5 28 20 38 91 9 / 10-usmeni
      3635 5 24 18 36 83 8
5     3787 5 17 18 42 82 8 / 9-usmeni
6     3789 5 20 20 24 69 5-usmeni
8     3811 5 20 18 8 51 5
9     3790 5 17 20 26 68 7
10     3792 5 30 20 31 86 9
12     3664 5 20 20 27 72 7
13     3793 5 23 20 40 88 8
14     3795 5 14   24 43 5
15     3833 5 27 20 45 97 10
16     3796 5 28 18 18 69 7
17     3814 5 27 18   50 5
19     3798 5 26 20 38 89 9
20     3799 5 24 18 38 85 9
24     3802 5 25 18 24 72 5
28     3806 5 28 20 0 53 5
29     3877 5 28 18 26 77 8
30     3816 5 23 20 17 65 5

Uvid u radove 15. i 16. 2. 2018. u toku radnog vremena. Usmeni ispit za redovne: petak, 16.2. u 10h. Za vanredne, ponedjeljak, 19.2.2018. u 12.30h.

«
»