Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: USIC, 2017-2018, Teološki - Vanredni, 7.2.2018

EVIDENCIJA BODOVA: USIC; PROGRAM: Teološki - Vanredni;  GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2017./18.; SEMESTAR: Zimski
                   
  Prezime i ime Status Index Particip. Parcijalni I 7.2.2018. Esej Parcijalni II 7.2.2018.  Total I Ocjena I
  (5 p.) (30 p.) (20 p.) (45 poena)
2     3702   10     10 10
6     3871 5 16 20 5 46 5-usmeni
9     3711   13     13 5
11     3876 5 17   23 45 5

Uvid u radove 15. i 16. 2. 2018. u toku radnog vremena. Usmeni ispit za redovne: petak, 16.2. u 10h. Za vanredne, ponedjeljak, 19.2.2018. u 12.30h.

«
»