Rezultati ispita

EVIDENCIJA BODOVA: ISLAM U EVROPI, 2017-2018, Teološki, 7.2.2018

EVIDENCIJA BODOVA: ISLAM U EVROPI; PROGRAM: Teološki;  GODINA: 2 ; AKADEMSKA GODINA: 2017./18.; SEMESTAR: Zimski
  Prezime i ime Index Particip. Parcijalni I 7.2.2018. Esej Parcijalni II 7.2.2018. Total I Ocjena I
(10 p.) (25 p.) (25 p.) (40 poena)
1   448 10 18   26 54 esej
2   480 10 20     30 usmeni
6   449 10 21   37 68 esej
9   452 0 5     5 5
12   455 10 19 16 33 78 8
16   459 10 22     32 esej, P2
                 
  VANREDNI           0  
3   462 10 8   5 23 5
7   382 10 20 22 30 82 8
8   465 0 18     18 5
9   466 5 18 16 15 54 5
12   468 10 18   21 49 usmeni
15   470 10 14 14 21 59 usmeni
23   476 5 20   29 54 esej
24   416   19     19 5
25   477 5 19   28 52 esej 

Uvid u radove 15. i 16. 2. 2018. u toku radnog vremena. Usmeni ispit za redovne: petak, 16.2. u 10h. Za vanredne, ponedjeljak, 19.2.2018. u 12.30h.

«
»