Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta: „Uvod u sufizam“ (25. 04. 2018.)

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet islamskih nauka

katedra za akaid (dogmatiku) i uporedne religije

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: „Uvod u sufizam“ (25. 04. 2018.)

  1. Uvod u sufizam (25. 04. 2018.)

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Ukupno

Redovni (R)

Vanredni (V)

1.

3544

0

 

2.

3713

9

 

3.

3650

3

 

4.

3699

7

 

5.

3543

14

 

6.

3674

3

 

7.

3714

0

 

8.

3804

23

 

9.

3810

34

 

10.

3781

33

 

11.

3792

30

 

12.

3782

30

 

13.

3866

28

 

14.

3798

28

 

15.

3790

28

 

16.

3664

28

 

17.

3877

26

 

18.

3818

26

 

19.

3816

0

 

20.

3806

6

 

21.

3799

6

 

22.

3658

8

 

23.

3802

8

 

24.

3814

8

 

25.

3796

19

 

26.

3789

8

 

27.

3876

0

 

28.

3780

16

 

29.

3787

14

 

30.

3801

   

Za prolaznu ocjenu bilo je potrebno postići minimalno 23 boda.

Nastavnik: dr Rešid Hafizović, redovni profesor

Saradnik: Orhan Jašić, viši asistent

Sarajevo 07. 05. 2018.

Uvid u radove je 09. 05. 2018. od 8 do 9 h u kancelariji br. 129.

«
»