Rezultati ispita

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKIH PREDMETA (predrok) 8.5.2018.

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOŠKIH PREDMETA  
 (predrok)
8.5.2018. GODINE
 
PISMENI ISPIT IZ PREDMETA DIDAKTIKA SA METODIKOM VJERSKE NASTAVE POLOŽILI SU:
1. 3510 47/50
2. 3401 45/50
3. 3499 43/50
4. 3496 42/50
5. 3493 37/50
6. 3375 35/50
7. NOSTRIFIKACIJA DIPLOME 72/100
 
PISMENI ISPIT IZ PREDMETA DIDAKTIKA SA METODIKOM VJERSKE NASTAVE NIJE POLOŽIO:
1. 3404 19/50
 
PISMENI ISPIT IZ PREDMETA METODIKA VJERSKE NASTAVE II POLOŽILI SU:
1. 3529 50/50
2. 3534 46/50
3. 3452 46/50
4. 3535 45/50
5. 3465 43/50
6. 3454 42/50
7. 3577 41/50
8. 3466 38/50
9. 3097 25/50
 
PISMENI ISPIT IZ PREDMETA METODIKA VJERSKE NASTAVE II NIJE POLOŽILA:
1. 3448 11/50
 
Usmeni ispit za studenete koji su položili gore navedene predmete održat će se u petak, 11.05.2018. godine, sa početkom u 10:00 h. 
 
Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević
Sarajevo, 10.5.2018.
 
 
«
»