Rezultati ispita

EVIDENCIJA OCJENA I BODOVA, Predmet: PREGLED HIKC, 16.04.2018.

EVIDENCIJA  OCJENA   I  BODOVA                                                                    Predmet:  PREGLED HIKC
AKADEMSKA 2017/2018.g.                                                                                Profesor: prof. dr. Ahmet Alibašić
Asistent: Azra Kulenović

VANREDNI                                                  16.04.2018.god.


R br.

Broj indeksa

Koji put polaže

Prisustvo
0 – 10   
bodova

Aktivnost
na nastavi
0 – 10     bodova

Parcijalni ispit 
0 -  30     bodova

Završni ispit
0 – 50
bodova

Ukupno bodova
0 – 100 bodova

KONAČNA OCJENA
    5-10

1.    

1861

4

 

 

 

 

20/100

5

 

«
»