Rezultati ispita

Rezultati ispita iz Historije šerijatskog prava bodovi sa parcijalnog ispita i seminarskih radova ljetni semestar 2017-18.

Naziv predmeta: Historija šerijatskog prava
Evidencija ocjena
Studijski program islamske teologije; Redovni i vanredni; 2017-18. godina; Predmetni nastavnik: Doc. dr. Nedim Begović ; Asistent: mr. Ahmed Purdić

Ind.

Aktiv.
 (10 b.)

Parcij. 1
april
(35 b.)

Vježbe

3918

 

19

13

4009

 

0

8

3919

 

17

18

3920

 

1

18

3921

 

15

17

3922

 

19

19

3923

 

 

13

3924

 

 

 

3925

 

29

20

3926

 

35

17

3927

 

16

4

3928

 

 

10

3929

 

10

16

3930

 

35

19

3931

 

0

19

3932

 

 

 

3934

 

26

14

3935

 

8

11

3936

 

17

12

3937

 

11

16

 

Aktiv.
 (10 b.)

Parcij. 1
april
(35 b.)

Vježbe

3938

 

 

13

3939

 

29

20

3940

 

 

9

3941

 

0

16

3942

 

 

 

3943

 

26

20

3944

 

34

19

3945

 

20

20

3946

 

35

20

 

 

 

 

 

 

 

 

3947

 

22

17

3376

 

6

 

3948

 

 

 

3949

 

24

18

3950

 

0

10

3951

 

0

18

3952

 

 

10

3804

 

26

20

3806

 

20

 

Ind.

Aktiv.
 (10 b.)

Parcij. 1
april
(35 b.)

Vježbe

3954

 

26

14

3955

 

 

8

 

 

 

 

3784

 

7

 

3785

 

24

15

3788

 

 

 

3791

 

9

9

3797

 

0

 

3800

 

4

16

3807

 

 

 

 

 

 

 

3808

 

17

 

3809

 

 

 

3811

 

4

 

3812

 

25

 

3813

 

 

 

3814

 

27

 

Ind.

Aktiv.
 (10 b.)

Parcij. 1
april
(35 b.)

Vježbe

3815

 

0

 

 

 

 

 

Ind.

Aktiv.
 (0/10 b.)

Parcij. 1
april
(35/40 b.)

Vježbe

4008

 

8/40

20

4010

 

 

 

4011

 

29/
40

20

4012

 

 

 

4013

 

30/
40

12

4014

 

36/
40

20

4015

 

 

 

4016

 

27/
40

 

4018

 

40/
40

20

 

 

 

 

Ind.

Aktiv.
 (0/10 b.)

Parcij. 1
april
(35/40 b.)

Vježbe

1948

 

 

 

3867

 

 

 

2848

 

 

 

3868

 

11

 

3705

 

 

 

3706

 

 

 

3708

 

 

18

3232

 

 

 

3430

 

 

 

3872

 

 

 

3432

 

 

 

3689

 

 

 

3066

 

 

 

3874

 

 

 

3803

 

 

 

3509

 

 

 

3396

 

25/
40

19

3725

 

 

 

«
»