Rezultati ispita

Evidencija: Tematski tefsir I (10.7.2018., IHM, red. i vanr., popravni)

Naziv predmeta TEMATSKI TEFSIR I
Evidencija ocjena
Program: IHM; Redovni i Vanredni; 2017-18. godina; Predmetni nastavnik: Prof. dr. Almir Fatić Asistent: Mr.sci. Muhamed Fazlović

 

Prezime i ime

Broj indexa

Esej/tef. teks. (20 p.)

Semest.
(30 p.)

Završni I – (50 p.)

Total I

Ocjena I

Napomena

1.               

 

2812

20

25

31

71

7 (sedam)

Vanr.

2.               

 

3757

8

14

40

40

5 (pet)

Vanr.

3.               

 

3115

Esej?

23

 

23

5 (pet)

Vanr.

4.               

 

2838

Esej?

18.5

32

50.5

5 (pet)

Vanr.

5.               

 

2083

13

21.5

28

61.5

6 (šest)

Vanr.

6.               

 

2679

15

14

 

15

5 (pet)

Vanr.

7.               

 

1100

12

14

30

56

6 (šest)

Vanr.

8.               

 

3444

Esej?

9

 

0

5 (pet)

Vanr.

9.               

 

2613

Esej?

23

22

23

5 (pet)

Vanr.

10.               

Prepisivanje na završnom

3742

Esej?

30

0

30

5 (pet)

Vanr.

11.               

 

3753

Esej?

11

 

0

5 (pet)

Vanr.

 

 

2653

Esej?

18

 

18

5 (pet)

Vanr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.               

 

3844

20

18

40

78

8 (osam)

 

13.               

 

3855

20

21

50

91

9 (devet)

 

14.               

 

3854

20

30

50

100

10 (deset)

 

15.               

 

3852

20

21

35

76

8 (osam)

 

16.               

 

3859

20

30

0

50

5 (pet)

 

17.               

 

3850

20

0

40

60

5 (pet)

Nije izašao na 2. parc.

18.               

 

3062

20

7

20

20

5 (pet)

 

19.               

 

3694

Esej?

0

 

0

5 (pet)

Vanr.

20.               

 

 

 

 

 

 

 

 

21.               

 

2653

Esej?

Nije izl.

0

0

5 (pet)

Vanr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.               

 

3847

20

24

0

44

5 (pet)

 

23.               

 

 

 

 

 

 

 

 

24.               

 

 

 

 

 

 

 

 

25.               

 

 

 

 

 

 

 

 

26.               

 

 

 

 

 

 

 

 

27.               

 

 

 

 

 

 

 

 

28.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala ocjenjivanja:  55-64 bodova = 6; 65-74 bodova = 7; 75-84 = 8; 85-94 bodova = 9; 95-100 bodova = 10

NAPOMENA: STUDENT MORA OSVOJITI 55% IZ ESEJA, PRVE PARC. I DRUGE PARC. DA BI SE RAČUNALI BODOVI U TOTALU. 55% OD ESEJA JE 11, OD PRVE PARCIJALE (30 B.) JE 16.5, A OD DRUGE (50 B.) JE 27.5.

 

UVID U RADOVE I UPIS OCJENA: ČETVRTAK, 12.7.2018. U 12H

 

«
»