Rezultati ispita

Rezultati parcijalnih ispita iz Arapskog jezika IV na popravnom roku za studente pedagoškog programa, 07.2018.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
Pedagoški program
Ak.god.201 7 /1 8
REZULTATI ISPITA
iz Arapskog jezika IV
Prvi termin:
1 parcijalni ispit: 3.4.2018.
Ispit iz konverzacije: 25.4.2018.
2 parcijalni ispit: 25.6.2018.

Drugi termin/ popravni: 9.07.2018.
II godina – I.V.R.P. redovni – prvi put upisani 2017/18.


R. broj

Broj ind.

1parc ispit

Aktivnost

Muhadesa

2parc
ispit

Kon. ocjena

Ukupno
bodova 25

Ukupno
bodova 10

Ukupno
bodova 20

Ukupno
bodova 45

1.  

3822

17

10

17

30,5

74,5/ osam (8)

2.  

3837

14

10

14

24,5/ 62,5

šest(6)

3.  

3579

15

10

11

 

 

II godina – I.V.R.P. redovni – Obnova


R. broj

Broj indexa

1parc ispit

Aktivnost

Muhadesa

2parc
ispit

Kon. ocjena

Ukupno
bodova 25 i 30

Ukupno
bodova 10

Ukupno
bodova 20

Ukupno
bodova
45 i 50

1.

3633

22 /25

10

17

35,5//84,5

devet (9)

2.

3532

19,5

/

12

 

 

3.

3663

17

/

13 (ranije pol)

29,5/50
//59,5

šest (6)

4.

3662

14,5/25

10

15

 

 

5.

3526

12,5

/

13

 

 

6.

3730

6/25

10

14

 

 

 

 

II godina – I.V.R.P. redovni samofinansirajući – prvi put upisani 2017/2018


R. broj

Broj indexa

1parc ispit

Aktivnost

Muhadesa

2 parc ispit

Kon. ocjena

Ukupno
bodova 25

Ukupno
bodova 10

Ukupno
bodova 20

Ukupno
bodova
45

1.

3839

14,5

10

11

 

 

II godina – I.V.R.P vanredni


R. broj

Broj ind.

1parc ispit

Aktivnost

Muhadesa

2parc
ispit

Kon. ocjena

Ukupno
bodova 25 i 30

Ukupno
bodova 10

Ukupno
bodova 20

Ukupno
Bodova
45 i 50

1.  

3728

15 /25

10

13

28,5// 66,5

sedam (7)

Studenti koji imaju na prvoj parcijali minimum 14 od 25 ili 17 od 30, odnosno na drugoj parcijali minimum 25 od 45 i 27 od 50 bodova mogu smatrati ispit položenim;
Uvid u rad i upis ocjene: srijeda, 11.7.2018. od 10.00h do 14.00h!

«
»