Rezultati ispita

KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU, REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 09.07.2018.

KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU
REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 09.07.2018.

EVIDENCIJA BODOVA I OCJENE IZ PREDMETA STUDIJE GENOCIDA NPP

 

 

Particip.

Semestralni

Esej

Završni

Total I

(10 p.)

(30 p.)

(20 p.)

(40 poena)

7.

3692

10

23

12

26

71

EVIDENCIJA BODOVA I OCJENE IZ PREDMETA STUDIJE GENOCIDA spp

 

Broj indeksa

Ukupno bodova
0 – 100 bodova

OCJENA

1.    

2926

0/100

5

EVIDENCIJA BODOVA I OCJENE IZ PREDMETA ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

 

Broj indeksa

Ukupno bodova
0 – 100 bodova

OCJENA

1.    

2686

0/100

5

2.    

1448

50/100

6

EVIDENCIJA BODOVA I OCJENE IZ PREDMETA HIKC I


Index

Particip.

Parcijala

Kvizovi

Završni

Total I

(10 p.)

(30 p.)

(15 p.)

(45 p.)

3643

10

30

12

23

75

3646

10

30

12

 

52

3519

 

21

11

35

67

Studenti imaju pravo uvida u rad u roku od 48 sati od objavljivanja rezultata.
Upis ocjena u četvrtak u 15:00.

«
»