Rezultati ispita

Rezultati parcijalnih ispita iz arapskog jezika (Sintaksa arapskog jezika), 10.07.2018.

Islamska zajednica u BiH
Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Katedra za filologiju Kur'ana
Imamski smjer

            Na parcijalnim ispitima iz arapskog jezika (Sintaksa arapskog jezika), održanim 10. 07. 2018. god. u Sarajevu, studenti su ostvarili sljedeće rezultate:

1.   3985 – 21,5
2.   3111 – 7,5
3.   2792 – 14
4.   3981 – 16
5.   3697 – 11,5
6.   3574 – 16
7.   3997 – 12.5
8.   3057 – 8
9.   3991 – 17
10. 3843 – 12,5
11. 3677 – 10,5
12. 3982 – 9,5
13. 3993 – 16,5
14. 4038 – 8
15. 3564 – 7,5
16. 3990 – 12,5
17. 3842 – 20
18. 3996 – 16,5
19. 3542 – 6,5
20. 3244 – 9
21. 3547 – 12,5
22. 3849 – 2,5
23. 3861 – 0,5
24. 4032 – 3,5
25. 3444 – 5,5
26. 3980 – 13,5
27. 3709 – 10,5
28. 2083 – 3,5
29. 3860 – 4
30. 3992 – 12
31. 3953 – 0
32. 3548 – 4,5
33. 3863 – 2
34. 3984 – 12
35. 2653 – 1
36. 3817 – 22
37. 3517 – 15,5
38. 3846 – 11,5
39. 3130 – 30,5
40. 3851 – 21
41. 2826 - 6

Ispit su položili studenti koji su osvojili 24 (redovni) ili 27 (vanredni) i više bodova na Parcijalnom ispitu 2, odnosno 16 i više bodova na Parcijalnom ispitu 1. Na upis ocjene i uvid u radove studenti mogu doći u petak (09:00 – 12:00).

«
»