Rezultati ispita

Rezultati - Arapski jezik - Teološki program - Socijalni rok, 20.09.2018.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNSA
TEOLOŠKI PROGRAM
AKADEMSKA 2017/2018
Datum, 20.09.2018.

ZBIRNI REZULTATI IZ PREDMETA ARAPSKI JEZIK I II III IV– REDOVNI, SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDNI STUDENTI –
SOCIJALNI ROK

ARAPSKI JEZIK I


Index

Prvi parcijalni
(0-30)

Muhadesa (0-20)

Druga parcijala (0-45)

Aktivnosti

Ukupno poena

Ocjena

 

 

 

 

 

 

 

3808

17

12

24

 

53*

5*

ARAPSKI JEZIK II

Index

Participacija i aktivnosti na nastavi (0-5)

Prvi parcijalni ispit (0-30)

Drugi parcijalni ispit (0-45)

Konverzacija sa lektorom (0-20)

Ukupno poena

Ocjena

3922

1

20

26

12

59

6

3929

 

23,5

24

12

59,5

6

3949

 

19

0

9

28

5

3937

3

16,5

31

11

61,5

6

3954

1

18,5

29

14

62,5

6

Obnova godine


Index

Participacija u nastavi

Prvi parcijalni ispit

Drugi parcijalni ispit

Konverzacija kod lektora

Ukupno poena

Ocjena

 

 

 

 

 

 

 

3808

 

17

25

12

52

5*

3797

 

21

20*

12

53

5*

3725

 

17

NR

 

 

 

3066

 

16,5

5

???

21,5

5

3813

 

18,5

NR

10

 

 

 

ARAPSKI JEZIK III

Index

Prvi parc. Ispit (0-30)

Muhadesa (0-20)

Drugi parc ispit (0-45)

Aktivnosti u nastavi (0-5)

Ukupno poena

Ocjena

3504

19,5

15

31

1

66,5

7

ARAPSKI JEZIK IV

Index

Aktivnosti na času

Prvi parc. Ispit (0-30)

Drugi parcijalni ispit (0-45)

Konverzacija kod lektora
(0-20)

Ukupno

Ocjena

 

 

 

 

 

 

 

3780

1

16,5

24*

14

55,5

5*

3656

 

19,5

16

14

49,5

5

Napomene:

1. Za prvi parcijalni ispit bilo je nužno osvojiti minimalnih 16,5 poena.
2. Za drugi parcijalni ispit bilo je neophodno osvojiti 25 poena za redovne i 27 za vanredne studente.
3.Studenti pored čijih ocjena je zvjezdica, zbog nedostatnog broja poena, mogu doći na usmenu provjeru znanja u utorak, 25.09.2018. godine od 9.30 do 10.30
4.Upis ocjena (lično) i uvid u radove moguće je izvršiti u utorak 25.09.2018. godine od 10.00 do 11.00.

Za Katedru
Doc.dr. Zehra Alispahić

 

 

 

«
»