Rezultati ispita

Rezultati ispita kod prof. Mustafe Hasanija, 20.9.2018.

Rezultati ispita kod prof. Mustafe Hasanija,
održani 20.9.2018.
 
Ibadat
 

3860

22

10,60

12

5

16

15,60 (I parc)

3846

17,80

17,60

18,40

5

19,60

15,40 (I parc)

12,20 (I parc)

3861

0

7

17,20

28,20

5

17,40

23,20

59

Zadaća ?

 
 
 
 
 
 
Šerijatsko porodično pravo
 

7

73

28

27 (I p)

18

 

0

3859

 
T. A., II parcijala, 22/40. 
«
»