Rezultati ispita

Rezultati, Islamska civilizacija, 20.9.2018.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU
Katedra za islamsku civilizaciju
 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA STUDIJE GENOCIDA (STARI NPP) ODRŽANOG 20.09.2018.


Broj indexa

INTEGRALNO
100 poena

3067

0

2732

0

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA (STARI NPP) ODRŽANOG 20.09.2018.


Broj indexa

INTEGRALNO
100 poena

2863

0

2362

0

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA UVOD U STUDIJE ISLAMSKE CIVILIZACIJE ODRŽANOG 20.09.2018.


Broj indexa

Prva parcijala
30 poena

Druga parcijala
45 poena

3980?

 

7

2792

 

5

3728

 

8

3564

 

35

3834

 

20

2359

22

 

3672

 

21

3804

 

10

4007

 

17

3517

 

10

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA HISTORIJA ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE 1 ODRŽANOG 20.09.2018.


Broj indexa

Prva parcijala
30 poena

Druga parcijala
45 poena

3781

 

25

3699

 

25

3876

21

 

3877

 

25

3818

 

18

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA HISTORIJA ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE 2 ODRŽANOG 20.09.2018.


Broj indexa

Prva parcijala
30 poena

Druga parcijala
40 poena

3603

5

 

3543

15

 

3655

 

34

3696

17

 

Uvid u radove kod profesora Ahmeta Alibašića 25.9.2018. od 15:00-16:00h.

«
»