Rezultati ispita

Rezultati ispita na Katedri za akaid (20. 09. 2018)

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet islamskih nauka
katedra za akaid (dogmatiku) i uporedne religije

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: „Uvod u sufizam“ , Uvod u izučavanje kelama
Islam i savremeni svijet (master), „Osnovi islamskog vjerovanja“  „Uvod u studij religije“ Uvod u osnove islamskog vjerovanja (20. 09. 2018.),

Uvod u sufizam (20. 09. 2018.)

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Test 1

Test 2

Vježbe

Ukupno

Ocjena

1.

3544

0

 

 

 

5

2.

3713

24

31

 

6

6

3.

3650

26

32

 

 

6

4.

3796

24

25

8

 

6

6.

3674

8

0

6

 

Pet (5)

7.

3714

23

27

6

 

6

8.

3782

30

23

10

 

6

10.

3799

23

7

10

 

Pet (5)

11.

3658

24

0

7

 

Pet (5)

12.

3802

25

0

 

 

5

13.

3789

23

0

9

 

Pet (5)

15.

3787

26

25

9

 

Šest

18.

3646

24

41

 

 

7

19.

3561

25

30

 

 

6

22.

3833

0

 

 

 

5

 

Uvod u izučavanje kelama


Br.

Br. Indexa

I parcijalni

II parcijalni

Ocjena

1.

3023

-

26

5

 

Islam i savremeni svijet (master)


Br.

Br. Indexa

I parcijalni

II parcijalni

Seminar

Ocjena

1.

463

 

33

20

Osam

2.

382

26

18

18

5

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: „Osnovi islamskog vjerovanja“ (20 09. 2018.)

 

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Prvi paracijalni Ispit

Drugi parcijalni ispit

Vježbe

Ocjena

Redovni (R)
Vanredni (V)

1

3824

3

0

 

Pet (5)

R

2.

3959

13

0

8

Pet (5)

R

3.

3964

30

28

7

Šest

R

4.

3963

37

33

8

Osam

R

5.

3960

35

24

10

Sedam

R

6.

4019

35

24

 

Šest

V

7.

3952

30

28

8

Sedam

R

8.

3941

23

23

9

Šest

R

9.

3935

17

0

8

Pet (5)

R

10.

3838

12

3

8

Pet (5)

RP

11.

3867

25

30

 

Šest

RP

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA: „Uvod u studij religije“ (20 09. 2018.)

Redni broj

Broj indexa/lične karte

Prvi paracijalni Ispit

Drugi parcijalni ispit

Vježbe

Ocjena

Redovni (R)
Vanredni (V)

1

4016

50

35

7

 

Devet

2.

3923

31

45

 

 

Osam

 

Uvod u osnove islamskog vjerovanja

1.   3858 - Šest

 

Upis ocjena i reklamacije planirani su za srijedu, 19. 09. 2018. godine, od 10 do 12 h.
Molimo studente da se pridržavaju navedenog datuma i vremenskog termina upisa. Ukoliko ne upišu ocjene u zadatom terminu, naredni upis bit će moguć isključivo u vremenu konsultacija.

 

Nastavnik: dr Rešid Hafizović, redovni profesor
dr Adnan Silajdžić, redovni profesor
dr Samir Beglerović, vanredni profesor
dr Nedžad Grabus, vanredni profesor
Saradnik:        Orhan Jašić, viši asistent

 

Sarajevo                                                                                           25. 09. 2018.

 

«
»