Rezultati ispita

Rezultati ispita iz Sire i Terminologije hadisa, 20.09.2018.

Rezultati ispita iz Sire i Terminologije hadisa, 20.09.2018.
Broj indeksa, ocjena i broj osvojenih poena na drugom parcijalnom ispitu

Sira

1. 3984: 5 (6/40)
2. 3856: 6 (28/40)
3. 2867: 6 (28/50)

Terminologija hadisa

1. 3971: 7 (30/40)

Uvid u rad i upis ocjena obavit će se u petak, 28.09., u 9h
Hfz. doc. dr. Kenan Musić
Mr. sc. Fadilj Maljoki, viši asistent

«
»