Rezultati ispita

Ocjena aktivnosti redovnih studenata na predavanjima iz Šerijatskog građanskog i vakufskog prava, 2018-19.

Naziv predmeta: Šerijatsko građansko i vakufsko pravo
Tabela ocjenjivanja aktivnosti studenata na predavanjima
Studijski program islamske teologije; Redovni i vanredni; 2018-19. godina; Predmetni nastavnik: Doc. dr. Nedim Begović ; Asistent: dr. Senad Ćeman

Redovni (prvi put upisali predmet u 2018/19)

Napomena: Studenti koji su učestvovali na radionicama te na predviđenim radnim listovima napisali rješenja zadataka dobili su puni iznos bodova za za radionicu,
a oni koji su učestvovali ali nisu napisali rješenja 50 %.

Ind.

Zadatak
 (2 b.)

Radionica 1
(1 b.)

Radionica 2
(1 b.)

Referat
(6 b.)

Ukupno
(10 b.)

3561

0

 

 

6

6

3699

2

1

0,5

6

8,5

3635

2

1

1

6

10

3636

2

1

0,5

6

9,5

3637

2

1

 

6

9

3638

2

1

1

6

10

3639

2

1

1

6

10

3497

2

1

1

6

10

3498

0

0,5

 

6

6,5

3641

2

 

1

6

9

3386

2

1

 

6

9

3642

0

 

1

6

7

3643

2

1

0,5

6

9,5

3503

2

1

1

6

10

3645

2

1

1

6

10

3646

2

1

 

6

9

3713

0

 

 

6

6

3714

0

1

 

6

7

3649

2

1

1

6

10

3505

2

0,5

1

6

9,5

3650

0

 

1

6

7

3651

2

1

1

6

10

3653

0

1

 

6

7

3654

0

 

 

6

6

3655

0

1

 

6

7

3656

0

1

 

6

7

3511

2

0,5

1

6

9,5

3692

2

0,5

1

6

9,5

3671

0

1

 

6

7

3696

2

1

0,5

6

9,5

3658

2

0,5

1

6

9,5

3519

2

1

0,5

6

9,5

3724

0

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovni obnova upisa predmeta

Ind.

Zadatak
 (2 b.)

Radionica
(2 b.)

Referat
(6 b.)

Ukupno
(10 b.)

3494

0

 

 

7 (17/18)

 

 

 

 

 

 

 

Redovni samofinansirajući (prvi put upisali predmet u 2018/19)

 

Ind.

Zadatak
 (2 b.)

Radionica 1
(1 b.)

Radionica 2

Referat
(6 b.)

Ukupno
(10 b.)

3543

2

1

1

6

10

3544

0

1

1

6

8

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Studenti koji uoče da neka njihova aktivnost nije ocijenjena imaju pravo javiti se profesoru na email u roku od 48 sati od objave rezultata.

Sarajevo, 11. 1. 2019.

 

«
»