Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Neće se raspisivati konkurs za upis na novi ciklus doktorskog studija u ak. 2017/2018

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Datum: 05. 07. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Sedamnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 04. 07. 2017. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK

 

U akademskoj 2017./2018. godini neće biti raspisan konkurs za upis na III ciklus studija na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Obrazloženje: Uslijed obaveza prema kandidatima koji pohađaju II ciklus studija, te kandidatima na postdiplomskom i doktorskom studiju koji se izvode po predbolonjskome planu i programu a koji svoje obaveze trebaju završiti do kraja 2018. godine, donesen je Zaključak kako je navedeno.

 

 

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:

                                          Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»