Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Azmir Jusufi

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
Datum: 05. 07. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Sedamnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 04. 07. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Azmir Jusufi branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Hafiz Ali Korça i njegov prijevod i komentar Kur'ana na albanskom jeziku“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Almir Fatić, vanredni profesor, predsjednik
2. dr Xhabir Hamiti, docent, Fakulteti i studimeve islame (Fakultet islamskih studija), Starješinstvo Islamske zajednice u Republici Kosovo, član
3. dr Enes Karić, redovni profesor, mentor, član

Datum odbrane bit će naknadno određen.

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                 Prof. dr Adnan Silajdžić
                                       

«
»