Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Adis Sultanović

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Datum: 12. 07. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 12. 07. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Adis Sultanović branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1988.“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Asim Zubčević, docent, predsjednik
2. dr Zuhdija Hasanović, vanredni profesor, član
3. dr Ahmet Alibašić, vanredni profesor, mentor, član

Datum odbrane bit će naknadno određen.

                                                                      Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»