Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak: početak i završetak semestara na doktorskom studiju u akademskoj 2017./2018. godini

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj: VDS-4-1113/17

Datum: 18. 10. 2017.

Vijeće doktorskog studija na svojoj Devetnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 11. 10. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Zimski semestar počinje 01. 11. 2017. godine, i traje do 30. 01. 2018. godine.

Ljetnji semestar počinje 01. 03. 2018. godine, i traje do 20. 07. 2018. godine.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija:

Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»