Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Adis Sultanović

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
Datum: 31. 10. 2017.

 

U vezi sa Zaključkom br. VDS-4-785/17, donesenim na Osamnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 12. 07. 2017. godine,

OBAVIJEŠTAVAMO

Da će se odbrana sinopsisa pod naslovom: „Društveni položaj i djelovanje imama u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1988.“, mr Adisa Sultanovića pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Asim Zubčević, docent, predsjednik
2. dr Zuhdija Hasanović, vanredni profesor, član
3. dr Ahmet Alibašić, vanredni profesor, mentor, član

Održati u četvrtak, 02. 11. 2017. godine, u 14:00 h, u prostorijama Dekanata.

 

      

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»