Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Suad Mahmutović

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA
Datum: 13. 11. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadesetoj redovnoj sjednici održanoj dana 09. 11. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Suad Mahmutović branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Vakufi u Bosanskoj krajini od 1878. do 2018. godine“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Asim Zubčević, docent, predsjednik
2. dr Mustafa Hasani, vanredni profesor, član
3. dr Ahmet Alibašić, vanredni profesor, mentor, član

            Ispit je javan, i održat će se: 20. 11. 2017. godine, u 14 h, u staroj zgradi Fakulteta, na prvome spratu (učionica 2).

 

      

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»