Treći ciklus - oglasna ploča

Zaključak - Odbrana sinopsisa i sastav komisije - mr Damir Babajić

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

 

Broj:  VDS-4-1393/17
Datum: 15. 12. 2017.

 

Vijeće doktorskog studija na svojoj Dvadeset i prvoj redovnoj sjednici održanoj dana 13. 12. 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

mr Damir Babajić branit će sinopsis doktorskoga rada pod naslovom: „Vjersko-teološko razumijevanje fenomena boli i patnje te utjecaj vjerovanja na kvalitetu života osoba sa posebnim potrebama“, pred Komisijom za odbranu sinopsisa u sastavu:

1. dr Adnan Silajdžić, redovni profesor, predsjednik
2. dr Samir Beglerović, vanredni profesor, član, mentor
3. dr Dina Sijamhodžić-Nadarević, docent, član

            Ispit je javan, i održat će se: 27. 12. 2017. godine, u 12:30 h, u staroj zgradi Fakulteta, na prvome spratu (učionica 2).

                                                                       Predsjednik Vijeća doktorskog studija:
                                                   Prof. dr Adnan Silajdžić

«
»